Detaily kontraktu s temešvárskou firmou, o němž v minulých dnech informoval magazín Dotyk, nejsou prý určeny veřejnosti. Ve svém vyjádření to uvádí Marat Saber, výkonný ředitel Eltoda pro obchod a marketing.

„Smlouva mezi společností Eltodo a firmou Societatea Drumuri Municipale Timisoara stanoví, že žádná ze smluvních stran nesmí bez souhlasu druhé smluvní strany smlouvu ani její části uveřejnit či její obsah jiným způsobem sdělovat," uvádí Saber pro Dotyk, přičemž zároveň prohlašuje, že smlouva s Rumuny byla v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce poskytnuta zadavateli. Oním zadavatelem zakázky je pražská Technická správa komunikací – ve vlastnictví hlavního města.

Deklarovaná nemožnost publikace mimo jiné poukazuje na slabá místa nedávno zavedeného Registru smluv s povinně zveřejňovanými kontrakty státních a samosprávných institucí. Pokud je totiž část veřejné zakázky svěřena subdodavateli, veřejnost nemá šanci se o důvodech a podmínkách toku peněz cokoliv dozvědět, protože zmíněná povinnost se vztahuje jen na primární dodavatelskou smlouvu.

Není tak dost dobře možné ověřit, zda nejde jen o fiktivní plnění a finanční transfery nemají zcela jiný účel. Samozřejmě nelze vůbec tvrdit, že se to týká právě zmíněné „parkovací zakázky".

Rumunská šéfová si krajany neprosadila

Důvodem využívání temešvárských poradců v Praze by mohla být i skutečnost, že současná předsedkyně představenstva Eltoda Harlicia Mona Sandescu pochází z Rumunska. Tento důvod však zástupci Eltoda jednoznačně odmítají a poukazují na to, že zadávací řízení započalo ještě v době, kdy paní Sandescu ve firmě nepracovala.

Subdodavatelský kontrakt byl prý uzavřen v době předchozího generálního ředitele a také bývalých majitelů firmy.

Subdodavatelský kontrakt byl prý uzavřen v době předchozího generálního ředitele (Stanislava Stejskala) a také bývalých majitelů firmy (tím klíčovým byl Libor Hájek, který po prodeji odešel do penze, dnes firma patří Liboru Sadílkovi, jenž je veřejnosti znám z někdejší finanční skupiny Motoinvest).

„Smlouva se společností Societatea Drumuri Municipale Timisoara byla podepsána na začátku října 2014. Za Eltodo ji podepsal bývalý generální ředitel," uvádí nynější ředitel pro obchod a marketing Marat Saber.

Byli jsme nejlevnější

Firma se všem podezřením brání i tím, že zakázku na nový pražský parkovací systém s modrými zónami získala v řádné soutěži a v konkurenci čtyř dalších uchazečů (je ale třeba dodat, že tři konkurenti byli kvůli formálním pochybením vyloučeni). Se svou nabídkovou cenou 488 milionů korun však byla nejlevnější – o zhruba 300 milionů korun levnější, než byla předpokládaná cena zakázky stanovená zadavatelem (TSK).

Společnost Eltodo vstupuje řádně a transparentně do všech soutěží, do kterých je schopna se kvalifikovat.

Ke všem dalším možným otázkám, které se týkají zakázky na parkovací zóny a třeba i k nejasné roli pražské „garážové" firmy Cortec při pouličním monitoringu aut, o níž magazín Dotyk též informoval, se nakonec vyjádřila i sama předsedkyně představenstva Harlicia Mona Sandescu.

„Společnost Eltodo vstupuje řádně a transparentně do všech soutěží, do kterých je schopna se kvalifikovat a ke kterým má personální kapacity i technické vybavení k realizaci zakázky. Nabízíme konkurenceschopné a transparentní ceny, za které garantujeme řádnou a včasnou realizaci zakázek," uvedla současná šéfová Eltoda v čistě obecné rovině.