Strašlivá epizoda je nejdramatičtějším případem nedávné vlny násilí v Makueni, chudé venkovské oblasti, která je domovem téměř jednoho milionu lidí. Masakr byl zažehnut díky zdánlivě obyčejné surovině, která se ale rychle stává jednou z nejdůležitějších komodit 21. století: písku. V posledních dvou letech bylo v oblasti kvůli nelegální těžbě písku nejméně devět lidí zabito a desítky dalších zraněno, včetně policistů a vládních úředníků.

Písek je zásadní složkou při stavbě silnic a budov - koster moderních měst. Beton a asfalt jsou do značné míry jen písek a štěrk, slepené dohromady cementem. V Keni, stejně jako ve většině zemí rozvojového světa rostou města zběsilou rychlostí. Jen v samotném Nairobi se počet obyvatel od té doby, co země získala v roce 1963 nezávislost, zvýšil desetinásobně. Nyní se rychle blíží čtyřem milionům. Počet obyvatel žijících ve městech po celém světě vzrostl z méně než miliardy v roce 1950 na dnešní téměř čtyři miliardy a OSN předpovídá, že další dva a půl miliardy se k nim připojí v příštích třech desetiletích. To je ekvivalent osmi New Yorků každý rok.

Stavba budov a silnic pro všechny tyto nové obyvatele vyžaduje nesmírné množství písku. Na celém světě se ročně vyrobí více než 48 miliard tun štěrkopískového agregátu, který se používá pro stavby. To je dvojnásobek toho, co v roce 2004. Celkově jde o průmysl v hodnotě stovek miliard dolarů ročně.

Težba písku si však bere krutou daň na životním prostředí. Po celém světě jsou koryta řek, pláže a údolní nivy odstraněny a vydolovány. V reakci na to se úřady se snaží regulovat způsob a umístění těžby. Těžaři si z toho však nic nedělají, ilegální těžba písku tak zažívá celosvětový boom. "Vzhledem k tomu, že cena písku stoupá, mafie se chce více zapojit," komentuje Pascal Peduzzi, výzkumník programu OSN pro životní prostředí a autor studie o těžbě písku v rozhovoru pro britský The Guardian.

Každoročně zločinecké gangy po celém světě vytěží nespočet tun písku k prodeji na černém trhu. Jeden z notoricky známých izraelských gangsterů začal svou „kariéru" tím, že kradl písek z veřejných pláží.⁠ V Maroku dokonce polovina z písku použitého na stavbách pochází z ilegální těžby. A v Malajsii byly stíhány desítky úředníků za přijímání úplatků a sexuálních služeb výměnou za umožnění nelegální těžby písku.

Jako každý černý trh, i obchod s pískem podněcuje násilí. V Kambodži uvěznili několik ekologických aktivistů za pokus zastavit nezákonnou těžbu. V Číně zas v roce 2015 skončilo tucet členů soupeřících „pískových gangů"ve vězení poté, co se před policejní stanici poprali s noži v rukou. Ve stejném roce vedli ve Východní Jávě v Indonésii dva místní zemědělci sérii protestů proti ilegální těžební operaci. Provozovatelé pískového dolu jim hrozili zabitím, pokud nepřestanou. Zemědělci nahlásili hrozby na policii a požádali o ochranu. Brzy poté je však několik neznámých mužů napadlo a oba dva skončili zavražděni.

V Indii, má "písková mafie" v posledních několika letech na svědomí stovky zraněných a desítky zabitých lidí. Oběti zahrnují jedenaosmdesátiletého učitele, dvaadvaadvacetiletého aktivistu, novináře, který byl upálen k smrti, a nejméně tři policisty, kteří byli přejeti kamiony.

Zastrašování a korupce drží místní úřady na uzdě. Policisté a vládní úředníci, kteří se snažili zakročit proti nelegálnímu obchodu s pískem, byli v mnoha zemích napadeni a někdy i zavražděni. Nejúspěšnější metodou je však stejně korupce. Řidiči kamionů s ilegálním pískem z Makueni do Nairobi otevřeně sdělili keňským výzkumníkům ve zprávě z roku 2015, že upláceli policii podél silnice. Místní guvernér Kivuthu Kibwana pak přímo obvinil místní policejní složky ze zapojení do nelegálního obchodu s pískem.

Obchod s pískem pokračuje i přes zákaz na většině míst v této oblasti. "Dnes v noci si můžete stoupnout na dálnici a napočítat 100 náklaďáků plných písku mířících do Nairobi," říká Timothy Maneno, člen místního zastupitelského orgánu. "Škody v Makueni jsou velmi významné," potvrzuje Gino Cocchiaro, vedoucí programu těžebního průmyslu místní organizace věnující se životnímu prostřed Natural Justice. "Říční systémy byly tak dokonale vytěženy, že místní ekosystém je drasticky změněn."

Makueni je semi-vyprahlá oblast, jejíž obyvatelé jsou závislí na hospodářských zvířatech, takže jakýkoli zásah do vodních zdrojů může mít vážné následky. Těžba písku snížila podzemní vody, dala vzniknout erozi půdy a změnila tok řek, které se tak dostaly mimo dosah polí místních farmářů. Keňská vláda nedávno uvedla v úředním věstníku, že těžba písku způsobila „svévolné ničení na našich řekách, farmách a pozemcích do stádia, které se dá nazvat lidskou katastrofou".

To vše pak vyvolalo střety mezi písečnými horníky, úřady a místními obyvateli, kteří jsou naštvaní kvůli ničení jejich přirozeného území. Již několik let tak domorodci bojují pomocí luků a šípů, mačet a Molotovových koktejlů. Loni v srpnu více než 40 mužů napadlo krajské úředníky na dálnici do Nairobi, přičemž podpálili jejich vozidla. Na počátku prosince pak byli další dva muži zastřeleni šipkami. "Lidé těžící písek se nestarají o dopady na životní prostředí. Všechno, co chtějí je jen písek, " říká Maneno. "Konflikt bude zcela jistě pokračovat." Vzhledem k tomu, že poptávka po písku roste po celém světě, počet mrtvých jí bude se vší pravděpodobností následovat.