Plastic People a český underground

3. leden 2017 četba na 27 minut
The Plastic People of the Universe v roce 1969

The Plastic People of the Universe v roce 1969

Foto: Archiv

Je tomu právě 40 let, kdy se v bývalém Československu zformovala občanská iniciativa Charta 77, nazvaná podle stejnojmenného dokumentu. Jedním z podnětů k sepsání Charty 77 bylo zadržení členů undergroundové skupiny The Plastic People of the Universe. Magazín Dotyk přináší ukázku z knihy Plastic People a český underground, jež mapuje historii této kapely v letech 1968–1988. Knihu vydává Nakladatelství Galén.

Když byly v červenci vyneseny první tři rozsudky, aktivity na obranu undergroundu ještě posílily. Noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung otiskly 16. srpna 1976 tento veřejný Dopis Heinrichu Böllovi, v němž mimo jiné stálo: „30. srpna začne v Praze kuriózní a v novodobých dějinách naší země zcela ojedinělý proces, čtrnáct mladých lidí stane před soudem nikoli za své politické názory, aktivity či ambice, ale – možno-li to tak říci – prostě za svůj vztah ke světu. Tito lidé, kteří vytvářejí svou hudební a slovesnou tvorbou jakýsi zvláštní český typ undergroundové kultury, se dopustili totiž toho ,zločinu', že se pokoušeli svými skladbami vyzpívat svůj odpor k etablovaným hodnotám světa, v němž žijí, k jeho pokrytecké morálce, k životní uniformitě, k byrokratické tuposti a ke konzumnímu způsobu života. (…)

Obracíme se na Vás ovšem také proto, že náš vlastní hlas zůstává bez odezvy: nikdo nereagoval ani na soukromé apely prezidentu republiky, ani na prohlášení, které jsme v této věci my sami zaslali nejprve československým sdělovacím prostředkům a posléze zveřejnili i v zahraničí. Vy dobře víte, že svoboda je nedělitelná a ať se kdekoli stane předmětem stíhání, je tím ohrožena všude. Proto má hluboké oprávnění i taková solidarita, která přesahuje nejen hranice tvůrčích disciplin, ale i hranice států a společenských systémů. Ivan Jirous, Svatopluk Karásek, Karel Soukup, Vratislav Brabenec a další mladí lidé, kteří budou nyní v Praze souzeni, nejsou osobnostmi všeobecně známými a daleko snadněji mohou být proto pronásledováni. Tím důležitější se nám zdá být, když se evropská kulturní veřejnost zastane právě jich."

Podepsáni: Jaroslav Seifert, básník, národní umělec; Prof. Dr. Jan Patočka, DrSc., Dr.h.c., filosof; Prof. Dr. Václav Černý, Dr.h.c., literární historik; Prof. Dr. Karel Kosík, DrSc, filosof; Pavel Kohout, spisovatel; Ivan Klíma, spisovatel; Václav Havel, spisovatel.

Heinrich Böll ve své odpovědi krom jiného napsal: „Váš dopis líčí beznadějný stav, absurdnější, než by se dalo vymyslet, a přece jsem z Vašeho dopisu vyciťoval něco jako útěchu: není mi známo, že by se v nějaké jiné socialistické zemi obrátila skupina básníků, filosofů, profesorů na veřejnost mimo svoji zemi (když se nemůže obrátit na veřejnost v ní, neboť sdělovací prostředky nemá k dispozici) a to ve věci neznámých mladistvých, jejichž těžký přečin spočívá ve zpěvu a provozování hudby. Největší dojem na mne však dělá fakt, že odmítáte to, co nazýváte chráněnou zvířenou, onu svatozář prominentnosti, které se používá všude ve světě k zamlžování problémů. Tato otázka je právě tak mezinárodní jako pokusy zastrašit, ohnout, výrazu zbavit mladé lidi, vynutit z nich účast na (obvykle) reakční představě o společnosti bez konfliktů s předepsanými myšlenkami, s předepsanou hudbou a četbou a s předepsanými způsoby chování."

Když Böllův dopis 6. září 1976 ve Frankfurter Allgemeine Zeitung vyšel, situace se poněkud změnila. Termín procesu byl o tři týdny odložen. Hlavsa psal 27. srpna z Ruzyně manželce: „To, že nemáš povolenou návštěvu, mne taky velice rozesmutnělo, ale vzhledem k tomu, že je soud odložen na neurčito, což mě značně deprimuje, žádal jsem soud o nové povolení k návštěvě. Snad to vyjde!! Minulý týden, vlastně v pondělí, tu byl dr. Klíma a připravil mě na dvojku." To pro Mejlu vlastně byla docela pozitivní zpráva. O týden dřív totiž Janě psal: „Kdyby to opravdu dopadlo nejhůř, tak se shledáme až za tři roky. To snad ale není možné, abychom pro nic trpěli tak dlouho."

Akční letáky