Zrekapitulujme nejdřív, o co v případě Prolux Consulting šlo. Tato realitní kancelář majitelů Petra Jasanského a Miroslavy Šebkové, jejímž ředitelem a zplnomocněným zástupcem byl Daniel Bláha, založila své „podnikání“ na tom, že prodejcům nemovitostí podstrkovala nevýhodné exkluzivní smlouvy. Realitka prodejcům tvrdila, že má na jejich nemovitost konkrétního kupce, načež je nechávala podepsat smlouvu, o jejíž skutečné podstatě zástupci Proluxu klientům lhali. Přestože tvrdili, že smlouva není exkluzivní, ve skutečnosti smlouva exkluzivní byla.

Zavazovala ale pouze majitele nemovitosti, který měl v případě prodeje jinak než přes Prolux platit realitní kanceláři vysoké odstupné. Prolux naopak smlouva nevázala vůbec k ničemu, respektive jen k nabídnutí blíže nespecifikovaných "reklamních služeb". Firma tak nemusela klientům poskytovat vůbec žádné služby, jen čekala, až se zákazník pokusí prodat svou nemovitost sám.

V ten okamžik ho začal Prolux vydírat a požadoval vysoké odstupné. A protože se ve smlouvě jistil rozhodčí doložkou (s předem nasmlouvaným rozhodcem), okrádal následně prostřednictvím rozhodčích soudů své klienty o statisícové částky.

Prolux se podařilo až zastavit před zhruba pěti lety poté, co se proti jeho praktikám ustavilo sdružení podvedených klientů, které začalo upozorňovat na jeho nekalé praktiky. Česká obchodní inspekce na základě prokázaného podvodu udělila Proluxu pětimilionovou pokutu a realitka, která kvůli zvýšenému zájmu médií o její podvody změnila svůj název na Bredley and Smith, skončila nakonec v insolvenci.

Zdá se to být dobrý konec s tím, že klienti se už nemají čeho bát? Ne tak docela. Insolvenční správce, jímž se stal Emil Fischer, totiž dál požaduje od klientů Proluxu částky, které mají platit na základě původních podvodných smluv.

Devadesát tisíc za umístění odkazu na web

Jedním takovým případem se před nedávnem zabýval pardubický soud. Žalobcem byl insolvenční správce, žalovanou bývalá klientka Proluxu, od níž požadoval 90 tisíc korun. Ženu před soudem hájila zmocněnkyně Světlana Glaserová, zakladatelka výše uvedeného sdružení proti podvodným praktikám Proluxu a autorka knihy Kdopak by se šmejdů bál?, v níž popisuje jeho praktiky.

Podle žalobce se žena údajně zavázala zaplatit tuto cenu (šlo o šest procent z prodejní ceny nemovitosti) za to, že nabídku k prodeji nemovitosti umístil Prolux na své internetové servery, a to i přesto, že k prodeji samému došlo bez jakéhokoli přičinění firmy. Žena podle žalobce podepsala s Proluxem exkluzivní smlouvu, která ji k tomu zavazovala.

Klientka se hájila, že zástupci Proluxu se jí při prvním jednání prezentovali jen jako zprostředkovatelé, nikoli jako realitní kancelář, že ji ujistili, že smlouva není exkluzivní, a prohlašovali, že už pro ni mají zájemce o její nemovitost. Kdyby jí informovali, že podepisuje exkluzivní smlouvu a že se žalobce zavazuje pouze k propagační činnosti, nikdy by ji nepodepsala.

V tomto bodě je dobré zmínit, že zástupci Proluxu (často to byl už zmíněný Daniel Bláha) měli propracovaný systém, jak odvádět pozornost lidí a zakrývat skutečnou podstatu smlouvy, a současně jak vést lidi k okamžitému podpisu - většinou pod příslibem, že už mají zájemce, který by si hned v nejbližších dnech přišel nemovitost prohlédnout.

Soud žalobu zamítl

Soudkyně pardubického soudu Jaroslava Sádovská nakonec rozhodla, že smlouva je neplatná a žalovaná žena insolvenčnímu správci nic platit nemusí. Ve svém rozsudku se opřela jednak o informace Policie České republiky, že do poloviny června 2012 přijala 458 oznámení o podvodném jednání Proluxu, která postoupila České obchodní inspekci, a o kontrolní zjištění inspekce, jež vedla k pětimilionové pokutě pro Prolux.

Dále pak konstatovala, že spotřebitelská smlouva nesmí obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry zakládají značnou nerovnováhu smluvních stran, a to k újmě spotřebitele (právě tak byly smlouvy Proluxu postaveny). Soudkyně proto žalobu insolvenčního správce v plném rozsahu zamítla.

Jde o další z mnoha porážek v řadě, které podvodná realitka a její pohrobci v posledních letech u soudů utrpěly. Ústavní soud navíc už loni v létě zveřejnil svůj soudní nález, podle nějž v případě, že vám nějaká firma podstrčí podvodnou smlouvu a vy ji kvůli uvedení v omyl podepíšete, nemusíte čekat, až vás na jejím základě zažaluje. Naopak můžete žalovat vy ji. "Nález je průlomový a zajímavý v tom, že nyní už každý, kdo bude mít pocit, že v omylu podepsal nějakou podvodnou smlouvu, jejímž neplněním by se mohl dostat do problémů, může nyní bez obav sám zaútočit na podvodníka a nemusí čekat ve strachu, kdy a zda vůbec ho dotyčný podvodník zažaluje," uvedla tehdy pro Dotyk.cz Světlana Glaserová.