Před 140 lety se v Zákupech upekla anexe Bosny

Foto: Shutterstock

Při schůzce císaře Františka Josefa I. s ruským carem Alexandrem II. v severočeském zámku Zákupy 8. července 1876 vyměnilo tehdejší Rakousko-Uhersko svůj souhlas s ruskou anexí Besarábie a zakavkazského území za ruský souhlas s rakouskou anexí Bosny a Hercegoviny.

Slovo anexe si dnes spojujeme především s nedávným ruským připojením ukrajinského Krymu. Osmého července 1876 – tedy přesně před 140 lety – se však při schůzce rakousko-uherského císaře Františka Josefa I. s ruským carem Alexandrem II. na zámku v severočeských Zákupech (tehdy Reichstadtu) skloňovalo v docela jiných souvislostech. Chystala se totiž parcelace tureckých území na Balkáně a za Kavkazem – a české země byly u toho.

Vrcholného „summitu" se kromě panovníků účastnili ministři zahraničí Gyula Andrássy a Alexandr Gorčakov, kteří onoho dne podepsali tajnou dohodu. Cílem mělo být zachování statusu quo po tehdy probíhající srbsko-turecké válce a klíčový byl především ruský souhlas s případnou rakouskou anexí Bosny a Hercegoviny výměnou za rakouský souhlas s ruskou anexí Besarábie a Zakavkazska.

Anexe vedla ke kompletní změně nálad ve společnosti a k ještě větší polarizaci prosazovaných kulturních a civilizačních okruhů na Balkáně.

A výsledek? Po berlínském kongresu roku 1878 sice Rusko podrželo Besarábii i Batumi a Rakousko-Uhersko vojensky obsadilo Bosnu a Hercegovinu, jenže důsledky byl tragické. I když si Vídeň dovolila fakticky přivtělit – anektovat – Bosnu a Hercegovinu až v roce 1908, akt trvale poškodil rakouské vztahy s Ruskem a Srbskem.

Ba co hůř, anexe vedla ke kompletní změně nálad ve společnosti a k ještě větší polarizaci prosazovaných kulturních a civilizačních okruhů na Balkáně. Naplno se ukázalo rozložení budoucích soupeřících stran, které se pak utkaly v první světové válce.

Zámek, kde se psaly dějiny

Turistům je dnes zákupský zámek představován hlavně jako místo uzavření nerovnorodého sňatku mezi následníkem trůnu Františkem Ferdinandem d'Este a českou hraběnkou Žofií Chotkovou 1. července 1900. Případně jako „letní byt" excísaře Ferdinanda Dobrotivého, žijícího od abdikace v roce 1848 až do své smrti v roce 1875 trvale na Pražském hradě. Mnohem významněji se však Zákupy do historie českých zemí, Evropy a lidstva zapsaly právě anekční schůzkou před 140 lety.

Je přinejmenším smutné, že nástupce jednoho z jejích aktérů, ruský prezident Vladimir Putin, jako by si z toho na rozdíl od nás ve střední Evropě žádné anekční poučení nevzal.