Před 161 lety zemřel Salomon Rothschild, tvůrce impéria Vítkovice

Salomon Mayer Rothschild

Salomon Mayer Rothschild

Foto: Archiv

Osmadvacátého července 1855 se tehdejší hutnická jednička rakouského mocnářství – železárny ve Vítkovicích na severu Moravy – zahalila do černého: zemřel její zvelebitel, uhlobaron a bankéř evropského významu Salomon Mayer Rothschild.

Nejvýznamnější průmyslník Ostravska v 19. století. To byl Salomon Mayer Rothschild, zakladatel rakouské větve slavného miliardářského rodu. Dokonce se dá říct, že to byl „náš Rothschild", protože stál za rozmachem dolů, hutí a železáren ve Vítkovicích. Narodil se v roce 1774 ve Frankfurtu nad Mohanem a zemřel právě před 161 lety, 28. července 1855 v Paříži.

Rothschildův důl Šalamoun v OstravěZdroj: ArchivRothschildův důl Šalamoun v OstravěAutor: Archiv

Příslušník rodiny, která pohádkově zbohatla díky finančním operacím za Velké francouzské revoluce, věnoval první polovinu svého života bankovnictví. V roce 1820 byl Salomon Rothschild jmenován dvorním faktorem Habsburků a de facto financoval konzervativní režim císaře Františka I. a jeho kancléře Metternicha.

Ač jako Žid zpočátku nesměl vlastnit půdu a podnikat, roku 1822 získal od vděčného panovníka šlechtický titul a s ním i právo kupovat pozemky. Roku 1835 obdržel koncesi na výstavbu Severní dráhy z Vídně přes Ostravsko do Krakova. Protože potřeboval velké množství železa a uhlí, nazval dráhu po novém císaři Ferdinandovi, a ten mu roku 1843 povolil nákup dolů, hutí a železáren ve Vítkovicích.

Osvícený byznysmen

Novopečený uhlobaron a železářský magnát podnik výrazně rozšířil a zmodernizoval. Otevřel třeba Anselmovu huť nebo doly Šalamoun, Karolina či Anselm. Také ale praktikoval rozumnou sociální politiku: nechal například postavit novou školu pro děti zaměstnanců i firemní špitál, za což obdržel čestná občanství měst Vídně a Brna. Roku 1845 Salomon Rothschild koupil slezská panství Hlučín a Šilhéřovice se zámkem. Vedle toho investoval do umělecké sbírky, z níž některá díla italské a francouzské renesance věnoval do pařížského Louvru. Salomon měl dobrý charakter a vynikal informovaností, tvrdili o něm jeho současníci.

Revoluce v roce 1848 ovšem znamenala pád Metternichova režimu a tím i ústup Rothschildova vlivu. „Baron se dokonce rozhodl pro útěk z Vídně, čímž částečně narušil vážnost rodu," říká o něm historik Jan Županič. Záhy poté předal řízení rodového impéria synu Anselmovi a umírá při návštěvě francouzské metropole.

O Salomonu Rothschildovi a jeho rodu, stejně jako o dalších významných podnikatelích z dob první republiky a konce monarchie, si můžete přečíst v prvním tištěném speciálu Dotyku s názvem Miliardáři první republiky, který je k dostání v trafikách a ve vybraných obchodních řetězcích.

Ve skvělém čtení na léto najdete profily lidí, jejichž značky mnohdy přežily až do současnosti. Baťa, Škoda, Odkolek, Podolská, Mattoni, Křižík, Hlávka, Loos… to je elita, která položila základy průmyslu a podnikání v českých zemích.