Historie

Před 73 lety zemřel Heinrich Himmler, nejurputnější propagátor čisté Třetí říše

23. květen 2018 četba na 9 minut
Vůdce nacistických jednotek SS Heinrich Himmler. (Snímek z roku 1942)

Vůdce nacistických jednotek SS Heinrich Himmler. (Snímek z roku 1942)

Foto: ČTK

Ačkoli spáchal jedny z nejhorších zločinů v dějinách lidstva, spravedlivý proces nikdy nepodstoupil. Řeč je o Heinrichu Himmlerovi, bývalém vedoucím gestapa a organizátorovi hromadného vyvražďování nejen židovského obyvatelstva. Právě dnes uplynulo 73. výročí jeho smrti v německém Lüneburgu. Život si vzal sám, pohřben je neznámo kde.

Po začátku druhé světové války jej Adolf Hitler jmenoval vrchním komisařem. V té době se také naplno projevil Heinrichův obdiv k okultismu a vůbec k volné přírodě, jež doposud nebyla poskvrněna přítomností Židů. Věřil na čarodějnice, které podle něj byly opatrovnicemi víry dob minulých, zakládal bylinkářská pole a pachtil se za výsledkem, který měl zaručit, že budoucí dokonalý arijský národ lze uživit i jinak, ne jen výmysly "podlidí".

Navíc se považoval za převtělení někdejšího saského vladaře, Jindřicha I. Ptáčníka, na jehož počest si v srdci germánské říše vybral jako své sídlo hrad Wewelsburg. Ten se stal centrem nacistických okultistických tužeb a zájmů, což dokazují i četné historické artefakty. Dnes stavba, kde si Himmler plnil své neobvyklé sny v podobě obřadů či četby vzácných tisků, slouží jako napůl zajímavé, ale atmosférou i napůl hrůzné muzeum.

Z ministra vnitra zajatcem na smrt

Válečná provinění se od již zmíněných dřívějších zločinů v mnohém nelišila. Přesvědčený nacista i nadále popravoval po stovkách a tisících. K tomu coby kazatel piloval představu božského příslušníka SS, navíc se začala projevovat jeho uměle vytvořená netečnost. Prohlašoval totiž, že jej nezajímá, kolik lidí a kde zemře vyčerpáním či hladem, pokud jejich práce poslouží k dalšímu utváření velkolepé německé říše.

Jelikož plánoval skončit s židovskou otázkou jednou provždy a k tomu vypisoval stále nové plány na likvidaci nepřátel, jmenoval jej časem Adolf Hitler ministrem vnitra. Se stále se zvyšující převahou spojenců, která pak v roce 1945 vyústila v celkové vítězství, se ale postupem času začala stahovat mračna i nad Himmlerem. Jedním z jeho posledních počinů bylo násilné potlačení povstání ve Varšavě, kde nacisté vraždili kohokoli, kdo jim přišel do cesty.

Ke konci téhož roku bylo zřejmé, že neustále postupující Spojené armády se časem pokusí osvobodit také koncentrační tábory. Ty šly samozřejmě na hlavu samotného Himmlera, který dostal strach a údajně se chtěl, spolu s několika stovkami dalších nacistů, vykoupit. Později po válce se na světlo dostaly informace, že život svůj a svých spolupracovníků nabízel výměnou za několik tisícovek židovských vězňů.

Sám chtěl dokonce s protivníkem vyjednávat, což Adolfu Hitlerovi rozhodně nebylo po chuti. Krátce před koncem války, v dubnu 1945, byl Himmler zbaven veškerých pravomocí. Jen o měsíc později byl, doufaje v úprk do Bavorska, zajat britskými vojáky. Vzhledem k tomu, že i jeho doklady představovaly jakéhosi Heinricha Hitzingera, jej zprvu nikdo z Britů nepoznal.

Následovali jsme rozkazy

Perfektně vytvořené falešné dokumenty nicméně přispěly k jeho identifikaci během několika dní. Hlavní popravčí Třetí říše tak byl zatčen a čekala ho téměř jistá smrt. Než však došlo na soud, rozhodl se Himmler vzít svůj osud do vlastních rukou. V cele v Lüneburgu rozkousl tabletu s kyanidem, kterou měl schovanou mezi zuby, a ten zaúčinkoval téměř okamžitě.

Předtím, než navždy upadl do věčného spánku, však údajně stihl zvolat: "Jsem Heinrich Himmler!"

Tak skončil život propagátora čisté a nadřazené rasy, kterému se zvedal žaludek z trošky krve, ale přitom neváhal odsoudit ke smrti statisíce nevinných lidí. Kde stojí jeho hrob, o tom se dnes můžeme pouze dohadovat, pravděpodobně však nedaleko cely.

Když se po válce spousta nacistů přiznávala ke svým zločinům, většina z nich jen dokola opakovala: "Pouze jsme následovali rozkazy…"

Heinrich Himmler už navždy zůstane člověkem, jenž ona hrůzná nařízení vydával.

Kromě zmíněné korespondence i deníku, které historikům pomohly pochopit Himmlerovu zrůdnou ideologii zase o něco lépe, se v roce 2011 našla série fotografií, jež zachycovala Heinricha Himmlera těsně po smrti. Vyvolávací cena v aukční síni v anglickém Bristolu byla 3000 liber, kolik za ně však kupující utratil – a jestli vůbec – není známo.

PŘEDCHOZÍ ČÁST
Část 2/2
DALŠÍ ČÁST

Akční letáky