V jaké oblasti činnosti České televize je podle vás potřeba nejvíce změn a proč?

Českou televizi čeká změna hlavně ve dvou oblastech. V koncepci programu ČT24 a v přechodu na vysílání ve formátu DVB-T2. Zatímco první z nich se dá uskutečnit bez dodatečných nákladů, vysílání v novém formátu bude hlavně v přechodové fázi finančně náročné.

Naštěstí se podařilo prosadit do nového zákona o DPH změnu, a Česká televize si tak bude moct částečně odpočítávat tuto daň. Získané peníze pak může investovat právě do přechodové fáze vysílání v DVB-T2.

Jakou obchodní a finanční strategii budete v České televizi prosazovat?
Chtěl bych mít Českou televizi financovanou pouze z koncesionářských poplatků a jisté míry obchodní činnosti (sponzoring a podobně). Nechci návrat reklamy na ČT1 a ČT24. Televize veřejné služby musí být nezávislá na jakýchkoli ekonomických tlacích (samozřejmě i na politických).

Jakou obchodní a finanční strategii byste považoval za ideální?
Tu, kterou budu prosazovat. :-)

Jak hodnotíte éru Petra Dvořáka, co hodnotíte nejlépe, co nejhůře?
Éra Petra Dvořáka je celkově pozitivní, nejlépe hodnotím Déčko, nepovedlo se zabránit poklesu sledovanosti ČT24.

Co považujete za hlavní klad svého projektu, na co kladete největší důraz?
Vznik jednoho silného média veřejné služby, uchopení nových médií jako sedmého programu ČT a resuscitace ČT24.

Karel Novák

(věk 46 let, dramaturg ČT, někdejší šéfredaktor zpravodajství) – V České televizi působí od začátku 90. let, zpravodajství vedl od roku 2002 a později v letech 2010 až 2011. V současnosti působí mimo jiné jako vedoucí dramaturg pořadu 168 hodin. Patří ke kritikům současné podoby zpravodajství ČT, zejména konceptu zpravodajského kanálu ČT24. Na zpravodajství se zaměřil i ve svém konceptu.