Armádě podle CVVM důvěřuje 63 procent veřejnosti a policii 61 procent. Důvěru soudům vyjádřilo 54 procent respondentů. Oproti výsledkům z loňského září to nepředstavuje výraznější změnu, konstatovali autoři výzkumu.

Rozhlasu a bankám věří shodně 48 procent Čechů. Internet se těší důvěře 41 procent lidí a odborům věří přesně dvě pětiny respondentů. Právě u odborů byl po podzimním vzestupu důvěry na 47 procent zaznamenán opětovný pokles na úroveň z jara 2016.

V březnovém výzkumu si po delší době mírně polepšila klasická média. Televizi věří podle zjištění CVVM 38 procent Čechů. Neziskovým organizacím a tisku vyjádřilo důvěru shodně 36 procent dotázaných. Důvěra v tisk tak od září vzrostla o tři procentní body a v televizi stejně jako v rádia o čtyři body. Změny jsou ale na hranici statistické chyby, případně mírně nad ní, upozornilo CVVM. Důvěru ke klasickým médiím častěji vyjadřovali mladí lidé do 30 let. Naopak žádnému z médií častěji nedůvěřují lidé, kteří se na škále politické orientace zařadili jednoznačně k levici.

Nejnižší důvěru ze zkoumaných institucí veřejného života mají církve. Věří jim čtvrtina respondentů. "Církve tak nadále zůstávají vnímány hůře, než byly v období před propadem souvisejícím patrně s církevními restitucemi," konstatuje CVVM.

Do průzkumu CVVM se zapojilo 1045 lidí starších 15 let.