Rizika mobilní medicíny

Foto: Redakce

Moderní technologie můžou být užitečné při akutních stavech nebo v místech, kde je lékařská péče těžko dostupná. Živého lékaře však nemohou nikdy nahradit.

Opatrnost je namístě. Mobilní a počítačové technologie mohou být pověstným skvělým sluhou, ale zlým pánem. Lze je využít k dálkovému monitorování krevního tlaku a chodu srdce kardiaků, hladiny inzulínu diabetiků nebo mozkových potenciálů epileptiků. Užitečné jsou při řešení problémů pacientů v oblastech s komplikovanou dostupností lékařské péče nebo při akutních stavech. 

V plné šíři však nikdy nemohou nahradit roli lidského lékaře. Nemoc totiž není voláním po užívání léků, nýbrž informací o tom, že člověk ve svém životě dělá nějakou chybu. Podání léku v takovém případě často jen potlačuje příznaky, skutečné příčiny nemoci ale neřeší.

Osobní kontakt je nenahraditelný

Aplikace Spruce se jako první zaměřila na dermatologii. Po zaslání popisu nebo fotografie kožních projevů bude s největší pravděpodobností následovat naordinování kortikoidových nebo antibiotických mastí. Ty pacientovi sice na čas uleví, onemocnění však bude pokračovat jinde nebo jinak.

Pouhý popis příznaků totiž nic nevypovídá o tom, co oslabilo kožní imunitu, jakým způsobem se pacient na vzniku onemocnění podílel. Ignorována je přitom zkušenost moudrých dermatologů, která říká, že kůže je dějiště emocí. A ty se jinak než v osobním kontaktu posoudit nedají.

Komunikace pacienta s lékařem není pouhým úředním aktem, sloužícím k výměně informací. Vždy se jedná o setkání hluboce lidského významu, ovlivňující chování a život nemocného člověka. Jestliže pacient některému z příznaků svojí nemoci nerozumí, měl by se obrátit především na rodinného nebo osobního lékaře. Jedině ten dokáže zasadit příznaky onemocnění do složitých souvislostí jeho života a v nich je také léčit. 

Pacient je obvykle nemocný proto, že tělesným signálům nemoci nerozumí. V takovém případě může být snaha určit diagnózu a doporučit léčebný postup prostřednictvím mobilní aplikace nebezpečná jak pro pacienta, tak pro lékaře.

Internetové zdravotnictví selhalo

Před pár lety se uskutečnil pokus o diagnostikování a léčení přes internet i v Česku. Lékařům tehdy jejich rady dokonce zčásti hradila zdravotní pojišťovna. Projekt skončil nezdarem. Připojení lékaři si pěkně zavařili. Mailem jim přicházely nekonečné chaotické texty, z nichž bylo možné usuzovat především na vážný psychický stav nebo těžkou životní situaci pisatele. Službu také využívali pacienti, kteří se styděli lékaře navštívit nebo si na setkání s ním nedovedli najít čas. To samo o sobě bylo důležitou informací o jejich problematickém životním stylu.

Budou-li prostřednictvím mobilní aplikace lékaři pacientům rozmlouvat neúčelné užívání léků, udílet rady z oblasti předcházení nemocí, rozptylovat jejich pověry a předsudky, může se moderní technologie stát užitečným prostředníkem zkvalitňujícím a usnadňujícím pozdější osobní setkání lékaře a pacienta.

Před vším, co by takové setkání zpochybňovalo, zlehčovalo nebo nahrazovalo, je nutné důrazně varovat. „Technika překonala všechny vzdálenosti, ale nevytvořila žádnou blízkost," řekl německý filozof Martin Heidegger. A právě v tom je její největší úskalí. Medicína totiž vždy stála, stojí a musí stát na lidské blízkosti, porozumění a vztahu.