Zákon z loňského roku se v tomto ohledu stal průlomem. Zřídil se jím Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí (ÚDHPSH), který kontroluje stranické výdaje i volební kampaně. S členem jeho vedení Janem Outlým Deník hovořil o tom, na co si musejí strany dávat pozor.

Do voleb zbývají necelé čtyři měsíce, co už kontrolujete od chvíle, kdy byly vyhlášeny?
Soustředíme se zejména na monitoring volební reklamy a reagujeme na podněty týkající se nedostatečně označené kampaně. Hlavní část kontroly přijde až po volbách. Do 90 dní od vyhlášení výsledků nám strany musejí předložit účetnictví a podrobnou zprávu o financování kampaně. Tu pak zkonfrontujeme s poznatky, které nyní získáváme monitoringem.

Strany mají na sněmovní volby limit 90 milionů korun. Co všechno se do něj započítává?
To je velmi jednoduché - započítávají se všechny náklady související s volební kampaní. Do nákladů tedy spadá v zásadě vše, co je vyčíslitelné v penězích a souvisí to s oslovováním voličů.

Patří tam i projevy příznivců politických stran, třeba vyvěšení log či fotografií na plotech vlastních domů, vystoupení amatérských kapel na jejich podporu atd.?
Drobná kampaň vedená sympatizanty se do limitu nepočítá, protože ta právě není vyčíslitelná v penězích. V zásadě platí, že pokud někdo, kdo propaguje stranu s jejím vědomím, počítá se hodnota jeho kampaně do limitu této strany. Kdo dělá kampaň na vlastní pěst, musí se zaregistrovat u našeho úřadu. Nejde o to někoho omezovat, ale o to, aby každý člověk, který narazí na nějaký prostředek kampaně, měl možnost zjistit, kdo za ní stojí.

Započítalo si hnutí ANO do limitu i knihu Andreje Babiše O čem sním, když náhodou spím? A co publikace, které vznikly bez vědomí politiků?
To právě poznáme až po volbách, kdy dostaneme k dispozici účetnictví týkající se kampaně. U publikací, které vznikají bez vědomí politiků, je třeba posoudit, zda se jedná o kampaň ve smyslu zákona. Pokud tomu tak je, měl by se objednatel takové kampaně u našeho úřadu zaregistrovat a náklady vykázat. Má k dispozici limit 1,8 milionu korun, který nesmí překročit.

Nahlásila vám třeba ČSSD částku za nové logo?
Strany nám nehlásí své náklady průběžně. Všechny náklady musejí uvést až ve zprávě, kterou jsem zmiňoval a kterou mají úřadu dodat do 90 dní od vyhlášení voleb.

Jak s vámi politické strany spolupracují?
Větší, parlamentní strany jsou obvykle s novou legislativou seznámeny. Horší je to u zhruba 250 malých uskupení lokálního nebo regionálního významu. Ty od nás obdržely výzvu k odstranění nedostatků a hodně z nich nyní teprve zjišťuje, že jsou od letoška svázány novými a podstatně přísnějšími pravidly. Dá se myslím očekávat, že řada z nich se rozhodne nefungovat do budoucna jako politická strana, ale transformují se ve sdružení nezávislých kandidátů, na něž se tato pravidla nevztahují.

Má zákon vůbec smysl, když sankce nejsou nijak vysoké?
Pro někoho jsou vysoké, pro někoho nízké, to máte těžké. Důležité je, že vůbec poprvé stranám reálně hrozí za neprůhlednost kampaní i běžného fungování nějaká sankce a především, že nezávislá autorita řekne: tady došlo k porušení zákona. Spíše než o finanční újmu zde půjde o veřejný obraz takové strany. Volič by měl zvážit, zda má dát hlas straně, která třeba úmyslně nerespektuje platné zákony.

Budete v průběhu kampaně zveřejňovat "hříchy" politických stran?
Budeme informovat o správních řízeních, ale jsme dost limitováni v tom, co a do jakých podrobností smíme zveřejnit. Každopádně komunikace s veřejností skrze média je podle mého názoru u instituce, jako je ta naše, velmi důležitá. Ostatně jak jsem řekl, strany nemusí ani tak zabolet výše pokuty, kterou mohou dostat, ale skutečnost, že se o jejich deliktu dozví veřejnost.

Funguje už váš úřad naplno?
Úřad má k dispozici celkem rozsáhlé prostory ve velké kancelářské budově v širším centru Brna a postupně v nich přibývá i materiální zázemí. K dispozici je už nábytek, čekáme ještě na kancelářskou techniku, připojení k internetu a podobně. Jako kolegium disponujeme služebními notebooky, a i když jsme si zatím volali na soukromé mobily, v práci nás to nijak zásadně neomezovalo a odvedli jsme kus práce. Nyní postupně nastupují zaměstnanci, takže v průběhu léta bychom měli být v plné síle.