Mladí a neklidní

Manželovi a dětem jsem svou partnerku představila nejdřív jako kamarádku

20. červen 2017 četba na 10 minut
Nový výzkum se zaměřil na děti rodičů s menšinovou sexuální orientací

Nový výzkum se zaměřil na děti rodičů s menšinovou sexuální orientací

Foto: Shutterstock

Dětem gayů nebo leseb nevadí sexuální orientace rodičů, ale homofobie společnosti. Tvrdí to studie "Sešívané rodiny: nový život zevnitř i z venku", kterou zpracovaly Magdalena Skřivánková a Petra Kutálková. 

"Například v pubertě může homofobie ubližovat, protože dospívající děti jsou citlivé. V nejbližším okolí ji většinou nezažívají, ale zraňují je výroky, které zaznívají například v médiích, včetně těch z úst nejmenovaných poslanců," uvedla Skřivánková.

Podle organizátora tiskové konference, kterým byl spolek Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu, navíc není tento typ rodin ve společnosti vůbec viditelný. "Nevídáme ho na billboardech propagujících rodinné pojištění, neobjevuje se ani v učebnicích. Například v jazykových učebnicích najdeme jen model rodiny, v níž figuruje táta, máma a dvě děti, kluk a holka," uvedl zástupce spolku Zdeněk Sloboda, podle nějž takto nastavený model neodpovídá současné různorodosti rodinných vztahů.

"Od roku 1956 máme v Česku zhruba padesátiprocentní rozvodovost heterosexuálních partnerů. Takže neustálé předkládání stálého heterosexuálního manželství jako ideálního vzorce není relevantní pro polovinu české populace," tvrdil Sloboda. Podle něj je ideální takový stav, na jakém se lidé domluví a jaký si nastaví sami.

"Nejde jen o rodiče s menšinovou sexuální orientací, jsou tu také děti, které vyrůstají třeba jen s jedním rodičem, popřípadě jenom s babičkou nebo s dědou. A pokud jsou mediální prostor i knihy a učebnice zaplněny pouze klasickými typy rodin, tak takovým dětem od začátku sdělují, že s nimi není něco v pořádku. A v takovém případě nemají tyto děti rovnou startovní čáru," zmínila spoluautorka studie Petra Kutálková.

Podle ní z realizovaného výzkumu vyplynulo, že v Česku scházejí informace, jak k rodinám lidí s menšinovou sexuální orientací přistupovat. "Týká se to i terminologického aparátu, tedy toho, jak členy takové rodiny oslovovat. Úplně chybějí informace k transgender rodičům, nemají je orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), soudy ani školy."

Z výzkumu navíc vyplynulo, že rodiče s menšinovou sexiální orientací měli z kontaktu s pracovnicemi OSPOD často obavy. Zejména při rozvodech, kdy procházeli coming-outem (označení procesu, během kterého člověk svou menšinovou sexuální orientaci rozpoznává a akceptuje, pozn. aut.). Jejich zkušenosti s těmito pracovnicemi ale byly nakonec dobré. "I orgány OSPOD, s nimiž jsme spolupracovali, proto měli zájem na tom, aby vzniko víc vzdělávacích materiálů, které by zbavovaly lidi podobných předsudků," konstatovaly autorky studie.

Podle Slobody by se proto homorodiny měly stát součástí veřejného prostoru a veřejnost by měla podporovat legislativní změny, které zajistí dětem z těchto rodin stejná práva jako z rodin heterosexuálních.

Rozhovory s osmi dětmi

Celý výzkum probíhal pomocí diskusních skupin, jichž se účastnilo asi osm dětí z rodin, které byly původně heterosexuální, načež jeden z rodičů prošel coming-outem a založil novou rodinu s partnerem téhož pohlaví. Ve skupinách diskutovali adolescenti ve věku od 11 do 26 let, čtyři dívky a čtyři chlapci. Vedle toho využily realizátorky výzkumu i diskusní skupiny OSPODu, v nichž opět diskutovaly děti. 

"Vyšly jsme ze zahraniční zkušenosti, kde se podobné výzkumy dělají už dvacet nebo třicet let. Nezkoumali jsme proto rodičovské kompetence, protože z toho velkého množství výzkumů je jasně patrné, že tyto kompetence nejsou závislé na sexuální orientaci. To předesílám," uvedla Skřivánková.

Podle ní už v Česku některé studie na podobné téma vznikly, ale týkaly se většinou plánovaných lesbických či homosexuálních rodin. Na rodiny, které vznikly jako "sešívané", tedy z původních heterosexuálních rodin, se přitom údajně trochu pozapomnělo.

"Určitá část rodičů měla děti s heterosexuálním partnerem, tyto děti se pak zúčastnily jejich coming-outu a odešly s rodičem za novým partnerem. Děti z naší studie vždy zůstaly žít s matkami," sdělila Skřivánková. 

Heterosexuální rodiče dětí, kteří v důsledku změněné situace museli z rodiny odejít, výzkumnice při dotazování neoslovily. "Tuto skupinu jsme nezasáhli, víme o nich jenom zprostředkovaně od dětí."

PŘEDCHOZÍ ČÁST
Část 2/2
DALŠÍ ČÁST

Akční letáky