"Tato reklama využívá jazykový sexismus, využívá kusy těl, a využívá princip sex sells," píší organizátoři Sexistického prasátečka na webu soutěže k vizuálu facebookového příspěvku Free Radia, který v internetovém hlasování veřejnosti obdržel nejvíc hlasů coby vůbec nejhorší a nejsexističtější reklama letošního roku.

Na vizuálu lze vidět mladou ženu ohnutou přes stůl, za ní muže vykonávajícího nejspíš pohlavní styk, to vše doplněno citátem jakési bankovní poradkyně Lenky Veselé "Cesta k úspěchu nemusí být složitá, pokud jí rozumíte" a logem Free Radia.

„Reklama na Free Radio naprosto bagatelizuje pracovní schopnosti žen nutné pro dosažení úspěchu. Zobrazení má taktéž charakter sexuálního obtěžování. V reklamě se objevuje v zaměstnání nepřijatelný motiv zneužívání moci,“ sdělila Brněnskému deníku k této "reklamě" členka odborné poroty Sexistického prasátečka Jana Kvasnicová, která působí v Kanceláři veřejné ochránkyně práv.

Má to jednu vadu: nejde o skutečnou reklamu. Facebookový příspěvek Free Radia pouze parazitoval na pět let starém internetovém memu, který si utahoval z tehdejší kampaně České spořitelny.

V tomto bodě je důležitý malý historický exkurs. Česká spořitelna spustila v roce 2012 rozsáhlou kampaň ve všech médiích, v níž vystupovala dvojice jejích "bankovních poradců", konkrétně "bankovní poradce Tomáš Fiala" a "bankovní poradkyně Lenka Veselá". Jedním ze sloganů kampaně byla i ona zmíněná věta "Cesta k úspěchu nemusí být složitá, pokud jí rozumíte", vložená do úst bankovní poradkyně.

Internetoví recesisté si ale brzy všimli, že poradkyni ve skutečnosti hraje dánská herečka Iben Hjele a že táž herečka si zahrála i v komedii Larse von Triera "Kdo je tady ředitel?", kde měla mimo jiné choulostivou scénu s oním přehnutím přes stůl. Pak už to nemohlo dopadnout jinak, než že internet zaplavily obrázky, na nichž byla zachycena daná scéna, doplněná logem a sloganem České spořitelny.

Free Radio si tohoto starého internetového memu všimlo a v nějakém svém facebookovém příspěvku použilo, přičemž k němu neoprávněně přilepilo své logo. A hlasující v soutěži Sexistické prasátečko ho natřeli za reklamu, která vlastně žádnou reklamou nebyla.

Reklamní odborníci se v této souvislosti pozastavují nad tím, že odborná porota, ve které byli zastoupeni i lidé z reklamy, daný příspěvek z hlasování předem nevyloučila - historii s kampaní České spořitelny by s ohledem na svou odbornost měla znát. Na druhé straně si Free Radio tím, že si na sebe "připsalo" internetový mem, který nevytvořilo, negativní reakci zasloužilo.

"Tím přelepením spořitelny rádiem došlo k dokonalému znevtipnění, takže už jen za to jim to přeju," shrnul to v jedné z internetových diskusí mediální konzultant Tomáš Hečko.

Sexistické prasátečko

Sexistické prasátečko je anketa o nejvíce sexistickou reklamu v České republice, kterou vyhlašuje brněnské občanské sdružení Nesehnutí od roku 2009. Cílem akce je poukázat na zneužívání genderových stereotypů v reklamě a zobrazování mužů a žen v reklamách diskriminujícím způsobem. Soutěž zahrnuje billboardy, reklamy tištěné, internetové a televizní. Záměrem soutěže není jejich zhotovitele či zhotovitelky odsoudit, ale upozornit je na to, že jejich reklamy mohou někoho urážet, což si řada firem často vůbec neuvědomuje. Návrhy na nejvíce sexistické reklamy se zasílají na e-mailovou adresu zenskaprava@nesehnuti.cz spolu s místem, kde se reklama nachází a firmou, kterou reklama propaguje. Zaslané reklamy jsou průběžně zveřejňovány na stránkách žensko-právního programu www.zenskaprava.cz.