Sexting: nový fenomén mladé generace

Jedním z důsledků bouřlivého rozvoje nových technologií je takzvaný sexting. V Česku má aktivní zkušenost s posíláním či sdílením vlastních citlivých erotických fotek, videí či textových zpráv zhruba třetina internetové populace 15+.

Když se řekne sexting, každého pravděpodobně hned napadne, že je to aktivita, která má něco společného se sexem. Pouze necelá čtvrtina (22 %) české populace starší 15 let však ví, co se pod tímto pojmem opravdu skrývá. Nebo si to alespoň myslí. 

Zajímavé informace v tomto směru přinesl výzkum agentury Nielsen Admosphere ve spolupráci s Českým národním panelem, který probíhal koncem roku 2015 na vzorku 506 respondentů z internetové populace starší 15 let metodou on-line dotazování.

10 let od vzniku pojmu sexting

Definice pojmu sexting je totiž poměrně široká a poněkud nejednoznačná. Různé zdroje pracují s různými definicemi. 

V nejobecnější rovině můžeme říci, že sexting označuje rozesílání, přijímání nebo zveřejňování sexuálně zabarvených zpráv, videí a fotek prostřednictvím různých elektronických zařízení (nejčastěji mobilních telefonů, ale i tabletů nebo notebooků). 

Konkrétním příkladem sextingu je postování vlastních nebo cizích obnažených fotografií či videí prostřednictvím sociálních sítí nebo třeba sdílení vlastních citlivých erotických fotek, videí či textových zpráv s partnerem (partnerkou) či kamarády.

Přestože je pojem sexting poměrně mladý, některé zdroje uvádějí, že poprvé byl použit v roce 2005 v článku australského Sunday Telegraph Magazine. Dnes již rozhodně patří mezi fenomény 21. století a je jedním z důsledků bouřlivého rozvoje nových technologií, které přenesly část běžné komunikace do prostředí mobilních telefonů, sociálních sítí a chatů a umožnily tak rozšířit komunikaci o obrazové materiály, fotky a videa.

Videa s rezervou

Se sextingem se na internetu v prostředí sociálních sítí setkáváme poměrně často, a to zejména u mladší generace. Výzkum ukázal, že zhruba třetina české internetové populace 15+ má se sextingem aktivní zkušenost, což znamená, že alespoň jednou v životě někomu poslala (zpřístupnila) sexuálně zabarvenou zprávu, obrázek či video prostřednictvím mobilního telefonu, internetu nebo sociálních sítí. 

Pravidelně „sextují" pouze 2 % internetové populace. Výrazně více lidí (zhruba polovina) však sexuálně zabarvené zprávy, videa nebo obrázky dostává.

Nejčastější formou sextingu u nás jsou sexuálně zabarvené textové zprávy. Z lidí, kteří mají aktivní zkušenost se sextingem, ji poslal téměř každý (88 %). Zhruba polovina pak deklaruje zaslání lechtivé fotky. Nejméně jsou v rámci sextingu u nás zatím využívána videa (pouze 14 %). Většina materiálů rozesílaných v rámci sextingu se týká samotného autora (71 % případů). 

Oblíbeným předmětem citlivých fotek či videí jsou však také „cizí" lidé, „známé osobnosti – celebrity" a poměrně často (zhruba 13 %) je také předmětem lechtivé fotky či videa partner nebo partnerka.

Časovaná bomba

To nás přivádí k otázce, do jaké míry je aktivní sextování bezpečné. Jak již bylo řečeno, sexting má celou řadu forem i podob. Pokud jej provozují dospělé páry, může být přirozenou součástí jejich milostného vztahu. Ale i v případě, že se sexting odehrává zcela dobrovolně například v rámci milostného vztahu, je třeba určité míry ostražitosti. Jak ukazují příklady ze života, z takové lechtivé fotky či videa se může časem stát časovaná bomba, zejména pokud se se svým partnerem rozejdeme ve zlém.

Jakmile je takovýto materiál jednou pořízen a prostřednictvím internetu či mobilu někomu zaslán či někde vystaven, nemůžeme si být nikdy jisti tím, kdy na nás někdo v budoucnu takového kostlivce ze skříně vytáhne. Třeba při pracovním pohovoru nebo na začátku slibně se rozvíjejícího nového vztahu.

Ačkoli jsou Češi v tomto ohledu celkem obezřetní (73 % internetové populace starší 15 let si je jisto tím, že žádným kompromitujícím fotomateriálem žádný z přátel či bývalých partnerů nedisponuje), více než čtvrtina připouští, že by jejich přátelé či bývalí partneři takovýto materiál za určitých okolností mohli proti nim použít. 

Nejvíce ohroženou skupinou jsou však v tomto ohledu děti. Právě na ně je proto třeba soustředit největší pozornost při prevenci negativních jevů spojených se sextingem.