Firma Skytoll, provozující mýtný systém na Slovensku, už naznačila, jaké konkrétní právní kroky podnikne, pokud české ministerstvo dopravy skutečně zadá zakázku na tříleté provozování českého mýtného systému bez soutěže (formou jednacího řízení bez uveřejnění) rakouské firmě Kapsch.

Vyplývá to z dopisu, který jednatel Skytollu Matěj Okáli nedávno zaslal ministru dopravy Danu Ťokovi (ANO). Magazín Dotyk má kopii tohoto dopisu, orazítkovaného podatelnou ministerstva 22. června, k dispozici.

Zástupce Skytollu v jeho úvodu hovoří o trvající připravenosti převzít český mýtný systém do správy. „S veškerou odpovědností můžeme prohlásit, že naše společnost je schopna převzít realizaci výběru elektronického mýta minimálně ve stejné kvalitě od Kapsche v horizontu 3 měsíců za řádově nižší cenu! Kapsch tedy není jediný dodavatel, který je schopen realizovat předmět JŘBU," píše doslova Okáli a připomíná, že „tuto skutečnost" potvrdili ministerstvu přípisem již 24. března, přičemž do dnešního dne na něj prý nepřišla žádná odpověď.

Zároveň Okáli odmítá tvrzení ministerstvem nedávno najatých znalců (Jiřího Bergera a firmy A-Consult plus), že převést provozování na jinou firmu, než je Kapsch, by bylo možné pouze s mimořádným rizikem. „Předmětné analýzy zcela ignorují naši nabídku a potenciál naší společnosti," píše Ťokovi jednatel Skytollu.

Od námitek po Evropskou komisi

Okáli uvádí, že Skytoll je připraven se bránit případnému protiprávnímu jednání českého ministerstva dopravy „všemi zákonnými prostředky". A vypočítává již, jaké kroky připadají v úvahu. Zkráceně je lze uvést v šesti bodech:

  1. Podání námitek proti zadávacím podmínkám jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU), resp. jednotlivým krokům zadavatele.
  2. V případě nevyhovění námitkám je firma připravena se obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) s návrhem předběžného opatření, aby bylo JŘBU pozastaveno a zadavateli bylo zakázáno uzavřít smlouvu, resp. dodatek ke smlouvě.
  3. Pokud by i přesto došlo k podpisu dodatku, Skytoll je připraven navrhnout ÚOHS, aby z moci úřední plnění smlouvy zakázal.
  4. Firma je podle dopisu též odhodlána bránit se i před civilními soudy, a to s žalobou na určení neplatnosti takto uzavřeného smluvního dodatku.
  5. Vyloučit prý nelze ani vyvození trestněprávní odpovědnosti (kvůli porušení povinností při správě cizího majetku či porušení povinností při správě cizího majetku z nedbalosti).
  6. Firma Skytoll je také v konečném důsledku připravena iniciovat stížnost Evropské komisi proti České republice pro porušení komunitárního práva a základních pravidel zadávání veřejných zakázek.

Magazín Dotyk ověřoval autentičnost zmíněného dopisu a také to, zda ministerstvo na něj už nějak odpovědělo. Podle Antona Bódise, mluvčího společnosti Skytoll, byl takovýto dopis Danu Ťokovi skutečně odeslán, zatím prý ale žádná reakce z resortu dopravy nepřišla.

„Teď bude důležité, jak konkrétně bude ministerstvo dopravy dále postupovat. Podle toho se také uvidí, který z možných zákonných prostředků Skytoll případně využije," poznamenává Bódis. Připomíná poslední krok Sobotkovy vlády, která si nad Ťokovými záměry minulý týden víceméně alibisticky umyla ruce (jeho plány, co se týče zadání zakázky bez řádné soutěže, jen vzala na vědomí).

Ťok: V příštích dnech odpovíme

Ministr dopravy Dan Ťok pro magazín Dotyk naznačuje, že tentokrát dopis bez odpovědi neponechá. „Firma Skytoll nás skutečně kontaktovala se svou představou, jak by mýtný systém mohl být za jejich účasti provozován, a to počínaje 1. lednem 2017. Celou záležitost jsme zevrubně analyzovali a nechali ji i znalecky posoudit. Výsledkem je, že byla znaleckým zkoumáním osvědčena existence technických důvodů, které svědčí stávajícímu provozovateli mýtného systému a mohou posloužit jako zadávací důvod podle zákona o veřejných zakázkách," reagoval ministr.

„Společnosti Skytoll tyto technické důvody nesvědčí a v platném zákoně o veřejných zakázkách není obsažen žádný důvod, pro který by zadávací řízení mohlo být vedeno s touto společností. V tomto duchu v nejbližších dnech odpovíme," avizuje Ťok.

„Pokud jde o pohrůžky od jakéhokoliv subjektu, že počínání ministerstva dopravy bude napadat, mohu jen sdělit, že jsme přesvědčeni o správnosti našeho postupu a věřím, že příslušného orgány o tom přesvědčíme," vyjadřuje ministr pro magazín Dotyk svou víru, že v případné právní bitvě se Skytollem bude mít jeho úřad navrch.

O další bizarnosti spojené s firmou Kapsch se dočtete v článku Skryté prémie pro Kapsch za výběr mýta: 1,6 miliardy korun, který vyjde v magazínu Dotyk ve čtvrtek 21. 7. večer.