„Je to zásadní průlom, dosud totiž bylo insolvenčním správcem vlastnictví této nafty, kterou pro náš stát skladovala v Německu firma Viktoriagruppe, vždy zpochybňováno," uvedl šéf SSHR.

Zmíněná smlouva sice obsahuje i body, které zúčastněným umožňují od ní za určitých okolností odstoupit, pokud ji ale dodrží, nový majitel skladu – německá společnost Krailling Oil, která má vazby na podnik Fau z Přerova – musí zároveň zajistit vyskladnění zásob. To znamená především opravu železniční vlečky v Kraillingu, což může trvat asi osm týdnů. Pak by se nafta odvážela vlakem po dobu zhruba osmi měsíců do Česka. Náklady, které to Česko bude stát, vyčíslil Pavel Švagr na 50 až 60 milionů korun.

Paradox, že Česko si sice může naftu začít odvážet, ale její vlastnictví stále není právně vyřešeno, trvá i nyní.

Viktoriagruppe skladovala naftu v Německu od roku 2010, před půldruhým rokem ale náhle skončila v insolvenci a strategické zásoby se pak státu nedařilo získat zpět. Až letos na jaře správce Möllen s odvozem souhlasil, bez opravené vlečky však nebylo možné stanovený termín pro odsun vůbec stihnout. Správce si přitom tehdy vyhradil zároveň možnost vlastnictví nafty kdykoliv zpochybnit.

Paradox, že Česko si sice může naftu začít odvážet, ale její vlastnictví stále není právně vyřešeno, sice trvá i nyní – ale uvedená klauzule o 18 měsících pro možnost žaloby s velkou pravděpodobností znamená, že insolvenční správce už na argumenty SSHR přistoupil.