Krásná Agnes zemřela jako čarodějnice. Zaplatila za lásku k synovi šlechtice

Oldřich Mudra | 30. 6. 2019

Rodiče se někdy neshodnou se svými potomky při výběru partnera, ale vévoda Arnošt Bavorský to přehnal. A to dokonce i na středověké poměry. Dívku, kterou miloval jeho syn, nechal zabít.  

Nadpozemsky krásná, plavovlasá, modrooká a s průsvitnou pletí. Taková prý byla Agnes Bernauer. O jejím životě se nedochovalo mnoho zpráv, přesto se z ní stala nejen slavná mučednice, ale také velmi plodná umělecká múza. Spisovatelé, malíři a sochaři se jejím tragickým osudem nechávají inspirovat už déle než pět set let.

Krutý plán

Kdy se narodila, není jasné, nejčastěji se uvádí rok 1410. Stejné je to s místem jejího příchodu na svět, obvykle se uvádí okolí Augsburgu. Podle všeho byla dcerou lazebníka Kašpara Bernauera, jenže ani jeho existence není spolehlivě doložena. Naopak o druhém hlavním protagonistovi příběhu je informací dostatek. Albrecht se narodil 27. března 1401 jako syn bavorského vévody Arnošta, který pocházel z mocného rodu Wittelsbachů, a jeho manželky Alžběty, jež byla dcerou milánského vévody Bernaba Viscontiho.

Před 670 lety byla založena Univerzita Karlova, učit se začalo v Týnském chrámu
Publicistika

Před 670 lety byla založena Univerzita Karlova, učit se začalo v Týnském chrámu

V roce 1429 se měl Albrecht oženit s dcerou würtemberského vévody, jenže dívka na poslední chvíli z dohodnutého sňatku vycouvala a raději si vzala jiného šlechtice. Albrecht zůstal na ocet, což jeho otec nesl dost těžce, protože šlo o jeho jediného syna. Sice měl ještě tři dcery a jen tak mimochodem i několik levobočků, ale jak bylo tehdy zvykem, přežití rodové linie leželo zejména na Albrechtových bedrech.

Ten navíc otci přichystal další nepříjemné překvapení. Kdy přesně se s Agnes setkal, není jasné, ale obvykle se uvádí, že se tak stalo počátkem roku 1428 v průběhu rytířského turnaje v Augsburgu. Tenkrát měl mladý šlechtic před svatbou, takže musel na románek zapomenout. Když ale z vdavek sešlo, ke sličné lazebnici se vrátil. Nedbal na její prostý původ ani na nářky svého otce.

Sultán nebo průvodce falešných Habešanů. Vtipy Horace de Vere Colea otřásly zemí
Publicistika

Sultán nebo průvodce falešných Habešanů. Vtipy Horace de Vere Colea otřásly zemí

Zda se z milenců stali manželé, není známo, ale je to pravděpodobné. Arnošt se tak nejspíš oprávněně děsil okamžiku, kdy dívka porodí první dítě a na rodu Wittelsbachů navždy ulpí cejch „nečisté“ krve. Rozhodl se, že tomu za každou cenu zabrání a zosnoval krutý plán. Vhodná příležitost se mu naskytla v říjnu 1435, kdy jeho syn odjel na hon a Agnes nechal samotnou. Arnošt ji vzápětí obvinil z čarodějnictví. „Usvědčení“ bylo dílem okamžiku a nebohá dívka byla utopena v Dunaji nedaleko Straubingu.

Na pokraji války

Když se strašlivou zvěst Albrecht dozvěděl, odmítl se vrátit domů a hnaný ukrutnou bolestí v srdci začal sbírat vojsko proti svému otci. Země se ocitla krůček od občanské války. Situace byla tak vážná, že se rodinný rozpor snažil uklidnit i císař Zikmund Lucemburský.

Vášně po několika měsících opadly, Albrecht se v roce 1436 s otcem, který jako projev usmíření nechal postavit kapli zasvěcenou Agnes, znovu setkal. Ozdobou stavby se stal náhrobek z červeného mramoru, na němž je spící dívka zobrazena v životní velikosti. Pod hlavou má malý polštář, v ruce drží růženec a u nohou jí jako hlídači sedí dva malí psi.

Šílený Julius Caesar d´Austria zabil milenku v Krumlově a tělo rozřezal na kusy
Publicistika

Šílený Julius Caesar d´Austria zabil milenku v Krumlově a tělo rozřezal na kusy

Albrecht se ještě téhož roku oženil s vévodkyní Annou Brunšvickou, s níž zplodil deset dětí. V roce 1438 Arnošt zemřel a jeho syn se stal jeho nástupcem jako Albrecht III. Patřil mezi mocné hráče na evropském politickém kolbišti, v roce 1440 se mohl stát českým králem, ale nabídku odmítl.

Na milovanou Agnes přesto nikdy nezapomněl, snažil se o její očištění, v jejím jménu pořádal mše a církvi věnoval nemalé finanční prostředky. Není divu, že mu lidé začali přezdívat Zbožný. Zemřel v roce 1460, ale jeho nešťastná láska ke krásné lazebnici žije dodnes.

Tagy Anežka Bernauerová Anna Brunšvická Augsburg Dunaj Straubing Zikmund Lucemburský