Aktivity Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM), stejně jako většinu veřejných vystoupení jejích představitelů, propaguje na Twitteru účet Komunisté (@kscmcz), vybavený symbolikou srpu a kladiva. KSČM se k němu otevřeně nehlásí. Skutečností ale je, že daný účet z valné většiny sdílí její oficiální program. A že je daleko sledovanější než oficiální twitterová stránka KSČM, zdobená symbolem třešní.

"Twitterový účet @kscmcz není náš. Oficiálním twitterovým účtem KSČM je @czkscm. Symbolem KSČM jsou třešně," sdělil písemně Deníku Martin Kalous z mediálního úseku ÚV KSČM. Otázku, zda se KSČM od tohoto účtu distancuje a zda se distancuje od používání symbolu srpu a kladiva, ponechal bez odpovědi.

Twitterová stránka Komunisté přitom zajišťuje KSČM víc než desetkrát vyšší pozornost uživatelů, než její oficiální účet: K 1. červnu 2017 mají Komunisté na Twitteru 1801 sledujících (včetně řady novinářů nebo třeba Úřadu vlády ČR), zatímco oficiální účet KSČM sleduje jen 155 uživatelů.

K srpu a kladivu se navíc na svém Twitteru hlásí i organizace Komunistický svaz mládeže (KSM), která sdružuje komunisticky smýšlející mladé lidi od 15 do 35 let a s KSČM úzce spolupracuje. Ani to podle Kalouse není problém. „Symbolem KSM je srp a kladivo, takže používání této symboliky na jeho twitterovém účtu (@ksmcz) je v pořádku," uvedl Kalous.

Zkřížený srp a kladivo používaly v dobách železné opony jako svůj ústřední symbol jak komunistické strany, tak i státy. Od 90. let minulého století se od jeho používání upouštělo, protože byl příliš spojen s porušováním lidských práv. A třeba konkrétně Litva zakázala v roce 2008 jeho používání zákonem.

Podle mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Ivy Knolové neobsahuje český právní řád žádný seznam symbolů, jejichž použití by automaticky znamenalo spáchání trestného činu propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka.

„K symbolikám krajní levice se přistupuje tak, že je posuzován kontext jejich vyobrazení, úmysl a případné podezření na spáchání konkrétního trestného činu. Obzvlášť v případě komunistické symboliky je to s ohledem k různým projevům v různých historických obdobích a na různých místech světa mnohdy nejednoznačné," uvedla Knolová.

Podle odborníka na extremismus Miroslava Mareše je sice srp a kladivo symbol spojený s extremistickou historií, je však sporné, zda je v současnosti a priori využíván s extremistickým zaměřením. "I když se domnívám, že většinou ano, vždy záleží na kontextu použití," říká Mareš s tím, že už v roce 1992 federální ústavní soud judikoval, že mohou existovat i směry komunismu, které neporušují tehdejší § 260 (podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod, pozn. red.).

"Domnívám se, že pokud by symbolem srpu a kladiva byl propagován nedemokratický a intolerantní směr komunismu nebo mu tím byla vyjadřována sympatie, došlo by tím k porušení českého práva. Nicméně v Česku verbální a vizuální projevy komunismu postihovány nejsou, což vyplývá z politické atmosféry i z evropské judikatury," uzavírá Mareš.