Čerpání evropských fondů se rozjíždí skoro s dvouletým skluzem, který zavinily právě státní úřady. O to horlivěji nyní chtějí peníze využít. Stamiliony korun půjdou na samotnou činnost úředníků spojenou s čerpáním dotací.

Více než miliardu korun má přiklepnutou ministerstvo pro místní rozvoj a jeho Centrum pro regionální rozvoj, účelově zřízené k administraci a kontrole čerpání evropských dotací. Jejich projekty na informační technologie, na publikační aktivity, na vzdělávání zaměstnanců a jejich finanční ohodnocení jsou v celkové výši 1,07 miliardy korun. Z toho příspěvek EU představuje 911 milionů korun. Přes 600 milionů korun dostanou Regionální rady v krajích na ukončování regionálních operačních programů z minulého rozpočtového období 2007–2013, definitivně završeného v uplynulém roce.

Na probíhající rozpočtové období už kraje získaly dalších 26 milionů korun. Tyto peníze půjdou na takzvané Regionální stálé konference krajů, nově zřízené úřady pro koordinované utrácení dotací.

Dotace pro dotace

Více než 490 milionů korun, z nichž 417 milionů uhradí EU, má schváleno ministerstvo financí pro své auditory dohlížející na utrácení unijních dotací. Peníze jsou určeny na jejich platy, služební cesty a konference. Dalších 142 milionů korun dostane na provoz státní agentura CzechInvest. Z toho 120 milionů korun pokryje EU.

Z prozatím rozdělených 16 miliard korun – z toho 13,4 miliardy uhradí Brusel – nejvíce dostal Úřad práce České republiky. Na nové pracovní příležitosti má schválené projekty za 10,5 miliardy korun. Z toho téměř 9 miliard zaplatí EU. I přesto, že Česko má jednu z nejnižších nezaměstnaností v unii.

Míra nezaměstnanosti je podle čerstvých údajů na velmi nízké úrovni 4,6 procenta. „Je to dáno hlavně nízkou nezaměstnaností u mužů, která se v lednu dostala na 3,8 procenta. Díky tomu je Česká republika společně s Německem zemí s nejnižší mírou nezaměstnanosti v EU. Před námi je pouze Island, který však není členským státem," uvádí šéfka Českého statistického úřadu Iva Ritschelová.

Vedle dotací pro státní úřady získaly podporu z unijních fondů také dva velké výzkumné projekty. Na druhou fázi superlaseru ELI v Dolních Břežanech půjde bezmála 1,9 miliardy korun, z toho 1,6 miliardy pošle EU. Téměř 753 milionů korun dostane projekt SUSEN pro udržitelnou energetiku v Centru výzkumu v Řeži.

Unie se na této investici bude podílet 640 miliony korun. Na programové období 2014–2020 je pro Česko vyčleněno téměř 650 miliard korun z evropských fondů.