S elektronickým mýtným systémem by stát nemusel mít takové fatální problémy, pokud by smlouvy s rakouskou firmou Kapsch zůstaly v původní podobě a nebyly zásadním způsobem revidovány a přepsány. Alespoň to tvrdí Jiří Nouza z TOP 09, který před deseti lety, v době uzavírání mnohamiliardového kontraktu, vedl na ministerstvu dopravy odbor silniční dopravy (v pozdějším období byl také náměstkem pražského primátora).

„Kontrakt s firmou Kapsch byl původně nastaven tak, že již po dvou letech jej bylo možno bez udání důvodu vypovědět," vstupuje Nouza do stále hlasitější diskuse o českém mýtném systému, kterému hrozí kolaps. Jak dodává, v éře ministra dopravy za ODS Aleše Řebíčka a jeho náměstka Jiřího Hodače byl potají pozměněn tak, že výpověď bylo možné dodavateli dát jedině při závažném porušení smlouvy. Což je zásadní změna.

Aniž by si toho někdo všiml a vedla se o tom veřejná debata, změnil se výrazně i další klíčový parametr – délka kontraktu. Smlouva, jejíž návrh podle Nouzy pro ministerstvo vytvořila advokátní kancelář Mareš Partners, totiž byla původně uzavřena jen na 5 let s opcí na dalších 5. Ministerstvo dopravy však v Řebíčkově éře udělalo smluvním dodatkem z pětiletého kontraktu rovnou desetiletý. Jak potvrzují i zdroje z ministerstva dopravy, zmíněná opce byla totiž státem uplatněna podstatně rychleji, aniž by doběhla první pětiletka.

To obojí ve výsledku znamená, že kontrakt se stal de facto nevypověditelným a předčasně neukončitelným před uplynutím roku 2016. „My jsme měli takovou představu, že po těch prvních pěti letech celý mýtný systém přejde na stát, který jej bude i sám spravovat. Firma Kapsch tak už nebude jeho provozovatelem. Chtěli jsme přejít na rakouský model, kde mýtný systém provozuje státem ovládaná akciová společnost Asfinag, což je taková obdoba našeho Ředitelství silnic a dálnic," tvrdí Nouza pro týdeník Dotyk o někdejších plánech státu, které však nebyly nikdy naplněny.

Výmluva Ťokova ministerstva

Smluvní vztah s firmou Kapsch ale dnes obsahuje ještě další výrazný právní problém. Podle současného vedení ministerstva dopravy totiž smlouvy neumožňují, aby se kdokoliv jiný seznámil s fungováním mýtného systému před koncem roku 2016, protože až do té doby má veškeré licence, dokumentaci, zdrojové kódy a další know-how ve své správě rakouská firma. A ta tvrdí, že je nemůže dát z ruky. Nelze tak dost dobře zvolit nového provozovatele, který by mýto na českých dálnicích vybíral od roku 2017, protože se nedostane do „střev" systému a nevěděl by tím pádem, co vlastně přebírá. I proto vážně hrozí, že od ledna 2017 budou po českých dálnicích jezdit kamiony zdarma, nikdo od nich žádné poplatky vybírat nebude.

Zdroje týdeníku Dotyk z právního prostředí ale tvrdí, že skutečný právní stav je úplně jiný. Jde prý pouze o výmluvu ministerstva dopravy vedeného Danem Ťokem, aby nemuselo ve věci nic dělat a mohlo vše „házet" na špatnou smlouvu.

Jak v rozhovoru pro týdeník Dotyk upozorňuje odborník dobře obeznámený s celou problematikou, s firmou Kapsch byly uzavřeny dvě smlouvy – smlouva o dodávce mýtného systému a smlouva o poskytování služeb, přičemž z té první vyplývá, že stát licence a zdrojové kódy získal už v okamžiku vybudování a předání mýtného systému. „Ta druhá smlouva sice říká něco trochu jiného, jsou tedy v rozporu, ale rozhodně nelze s určitostí tvrdit, že do střev systému nikdo nemůže vlézt. Dalo by se s tímto názorem úspěšně polemizovat," říká expert a diví se, proč ministerstvo dopravy v médiích tvrdí něco jiného. Týdeník Dotyk se na celou věc ptal i na ministerstvu, ale ani po opakované urgenci nikdo na otázky neodpověděl.

Faktem je, že resort dopravy svou nevýhodnou pozici a nemožnost převzít systém už oficiálně uznal. Teď chce s rakouskou firmou vyjednávat, za jakých okolností by mýtný systém zpřístupnila ještě před vypršením kontraktu. A také samotná firma Kapsch dnes trvá na tom, že momentálně do systému nikoho pustit nesmí. „Obecně platí podle obou smluv, že dodavatel je povinen poskytnout licence, dokumentace, zdrojové kódy a další know-how třetím stranám až po skončení účinnosti těchto smluv," tvrdí mluvčí firmy Kapsch David Šimoník.

Podle pozorovatelů se ale ministerstvo dopravy může velmi snadno dostat do neobhajitelné pozice. Pokud Kapsch nakonec bude souhlasit s předčasným zpřístupněním mýtného systému, padne důvod, aby stát nového výběrčího mýta hledal bez řádné soutěže, v rámci takzvaného jednacího řízení bez uveřejnění, jak momentálně zamýšlí.