Událost Dotyku – Vládní legislativci znovu smetli Babišův rejstřík

Foto: redakce

S chystaným rejstříkem skutečných majitelů firem i napodruhé narazil ministr financí Andrej Babiš v legislativní radě vlády. Nový rejstřík má shromažďovat údaje o tom, jaký vliv mají vlastníci ve firmách, kolik z nich mají peněz a kde opravdu bydlí. Novinku, která by českým podnikatelům měla znesnadnit ukrývání v daňových rájích, vepsalo ministerstvo financí do novely zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Předlohu jako celek již podruhé vrátili vládní legislativci Babišovu úřadu k dopracování. Přitom podle původního harmonogramu měl předpis nabýt účinnosti už letošního 1. ledna.

„K předloze měla legislativní rada vlády celou řadu připomínek, které se týkaly pojmů z občanského práva a zákona o korporacích," sdělil týdeníku Dotyk Jiří G. Souček z kabinetu ministra Jiřího Dienstbiera, kterému legislativní rada vlády podléhá. Jak Souček doplnil, šlo zejména o pochybnosti o řádném promítnutí nové směrnice Evropské unie o praní špinavých peněz, a to zejména v oblasti stanovení sankcí.

Jde o zásah do soukromí

Neprůchodný je v předložené podobě i návrh rejstříku skutečných vlastníků firem. Samotné ministerstvo financí uznává, že jde o zásah do ochrany soukromí. Argumentuje ale tím, že ho po nás stejně jako po dalších členských zemích chce Evropská unie. Legislativní rada vlády zkritizovala úpravu týkající se rejstříku a označila ji za nepřiměřenou. „Vyslovila zejména pochybnosti, pokud jde o vztah k zákonu o veřejných rejstřících soukromých a právnických osob," poznamenal Souček. Vládní souhlas již ministr financí Babiš získal pro další nový registr. Na svém prvním únorovém zasedání kabinet schválil návrh zákona o centrální evidenci účtů.

Registr, který bude spravovat Česká národní banka, bude obsahovat výpis účtů všech fyzických a právnických osob u bank a družstevních záložen. Součástí nebudou informace o pohybech a zůstatcích na účtech klientů. Podle premiéra Bohuslava Sobotky se tím zefektivní boj proti daňovým únikům a praní špinavých peněz. Do jednoho dne místo dosavadních několika týdnů až měsíců bude možné získat vyžádané údaje. U ČNB se takto budou moci dotazovat finanční a celní správa, finanční analytický útvar ministerstva financí, státní zástupci, soudci a zpravodajské služby. Centrální evidence účtů by měla začít fungovat po 16 měsících od uvedení zákona v platnost. Ministerstvo financí počítá, že to bude v první polovině roku 2018.