Vážné výhrady k JŘBU měli i lidovci a dokonce ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (rovněž za ANO). Ta ale najednou otočila a její nový posudek byl pro vládu údajně tím rozhodujícím.

Institucí, která může posoudit, zda je prodloužení smlouvy na výběr mýta s firmou Kapsch v souladu s právem, či nikoliv, je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Týdeník Dotyk proto požádal předsedu úřadu Petra Rafaje o vyjádření. Vyplynulo z něj, že ÚHOS nyní nemůže šetření ani sám zahájit.

„Samo o sobě není JŘBU nezákonným postupem. Potřebujeme v tomto případě podnět zvenčí, a zároveň vyčkat na dobu, až ministerstvo dopravy s JŘBU začne. Teprve pak bychom mohli šetření spustit," uvedl pro Dotyk Rafaj. Poukázal navíc na to, že pokud postup ministerstva dopravy nikdo nenapadne, nemusí se o průběhu JŘBU jeho úřad ani dozvědět.

„To vyplývá právě z podstaty JŘBU, kdy zadavatel nevypisuje žádnou veřejnou soutěž," uvedl Rafaj k Ťokovu kroku, jímž by firma Kapsch měla v následujících třech letech získat zhruba 6 miliard korun. Stát na mýtu zatím vybírá celkem deset miliard korun ročně.

O problematické zakázce na výběr mýta se více dočtete například v článcích Boj o mýto. Porazí Kellner Kapsche?, Ministr Ťok: Za mýto ponesu odpovědnost či Vládní úřad nesouhlasí s tím, aby firma Kapsch nemusela soutěžit o mýto.