Události na Ukrajině a na Blízkém východě nás nutí k úvahám, jak by v budoucnu měla vypadat česká armáda. Tematika spojená s jejím možným dalším vývojem je široká a komplikovaná. Nicméně některé aspekty je možné již dnes ve zkratce ukázat a zahájit debatu o potřebě změn ozbrojených sil České republiky.

Počítače ve štábech

Štáby brigád a praporů by měly být v budoucnosti vybavené výkonnou počítačovou technikou, která musí být více než dnes chráněna proti kybernetickým útokům. To ovšem platí o veškerých komunikačních prostředcích.

S tím, jak počítačů v armádě přibývá a stále více se přechází na různé počítačově řízené systémy, zvyšuje se nebezpečí jejich napadení. Dříve platilo, že proti úniku informací se chrání systémy zejména na vyšších štábech. Taktické úrovně byly z tohoto hlediska považovány za méně významné, protože informace po provedení rozhodnutí a činnosti ztrácely svoji hodnotu.

Jenže stejně, jak se rozhodování blíží k řízení v „reálném čase", zvyšuje se i nebezpečí, že nepřítel bude umět stejně rychle reagovat při vniknutí do našeho systému velení či přenosu informací. Pak bude mít i šanci provést kroky, které zabrání našim vojskům provést úkol. Důsledkem mohou být značné ztráty na lidských životech či ztráty materiální.