Kamarádka mi nedávno vyprávěla, jak si její maminka užívá chvíle, kdy chodí cvičit se svým čtyřletým vnukem do Sokola. Známý zase takto nejradši trávil společný čas s osmiletou dcerou. A já jsem si v souvislosti s tím vzpomněla, jak jsem vloni v létě užasle sledovala v televizi přenos z šestnáctého všesokolského sletu, kterého se zúčastnilo 15 tisíc cvičenců. Došlo mi a zároveň mile překvapilo, že i v 21. století je tato první česká tělovýchovná organizace stále populární. Statistika moji domněnku jen potvrdila. Sokol, jehož prvním náčelníkem a zakladatelem tělocvičného programu byl Miroslav Tyrš, má v České republice aktuálně 160 tisíc, z toho polovina je mladších 18 let. A toto číslo stále roste.

Cesta od počítače

Rozhýbat děti a inspirovat je pozitivním vztahem ke sportu je dnes obzvlášť důležité. Podle statistik ministerstva zdravotnictví má navzdory hodinám tělocviku až 80 procent školních žáků nedostatečnou pohybovou aktivitu. Protože děti většinu času prosedí – nejvíce u počítače či televize, hrozí jim problémy spojené s nadváhou a špatnou fyzickou kondicí, což ve výsledku ovlivňuje i jejich náladu.

Situaci nenahrává ani fakt, že zvlášť ve městech chybí venkovní, veřejně přístupná sportoviště, kam by měly přístup i děti, které se nechtějí věnovat sportu na výkonnostní a vrcholové úrovni. Dalším zádrhelem je nedostatečná podpora trenérů, kteří se dětem často věnují buď úplně zdarma, nebo jen s minimální odměnou. Tento problém řeší i Sokol, který by rád uspokojil rostoucí zájem o cvičení, ale chybí mu cvičitelé. A to má přitom zhruba 5 tisíc dobrovolníků, kterým poskytuje kvalifikaci.

Co se v mládí naučíš...

Silnou stránkou Sokola je, že staví na mnohaletých zkušenostech a prověřené metodice cvičení. Jeho myšlenka přivést Čechy k pohybu a aktivnímu způsobu života je již 157 let stejná. Hlavním cílem je naučit děti na prvním místě pohybové gramotnosti. Čemuž fandí mnozí trenéři, kteří potvrzují, že ten, kdo prošel sokolskou všestranností, byl velmi dobře připraven pro jakýkoli druh sportu. Cvičení vychází ze základů gymnastiky a atletiky, rozvíjí rychlost, sílu, obratnost a vytrvalost.

Děti se zároveň seznamují s hodnotami, které jsou se sportem spojené – učí se vítězit i prohrávat, nevzdávat se a nebát se neúspěchu. S postupem věku pak přestupují do sportovních oddílů anebo pokračují dál v oddílech všestrannosti. Ty se vedle pohybové výchovy věnují základům sportovní a moderní gymnastiky, aerobiku, atletice, cvičení s náčiním, turistice a také veškerým ve dnešní době populárním sportům, jako jsou např. fotbal či florbal.

V Sokole je nyní registrováno také více než 50 tisíc výkonnostních sportovců, kteří si vybrali z nabídky zhruba 80 sportovních odvětví. Sportovní oddíly v Sokole tak vychovávají mladé talenty, kteří mimo jiné reprezentují Českou republiku na mezinárodních soutěžích a na olympijských hrách. A nevedou si špatně. Letos lze například fandit sokolským týmům v play-off – mužům v házené (Sokol Nové Veselí) a basketbalistkám (Sokol Hradec Králové).

Dostupnost a přijatelná cena

Ty nejmenší do Sokola nejčastěji přivádějí rodiče či prarodiče. Se sokolskou metodikou se v současné době seznamují také děti z několika set mateřských školek díky projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Ten je vede k zájmu o aktivní sportování, týmovou spolupráci a přináší jim radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových. Letošní rok s ním cvičí přes 40 tisíc dětí a 2600 pedagogů. Starší děti k pravidelnému cvičení mnohdy inspirují spolužáci a kamarádi, kteří již do Sokola chodí. Atraktivní je nejen dostupnost (Sokol je na 1000 místech v České republice), tradice a dobrá zkušenost, ale i přijatelná cena.

Aby Sokol uspěl v konkurenci ostatních sportovních organizací a také lákadel v podobě on-line světa, musí se neustále posouvat. S trochou nadsázky lze říci, že se drží hesla Miroslava Tyrše: „Kde strnutí, tam smrt“. Sleduje trendy a je otevřený inovacím. Mění se tak nejen vybavení sokoloven, ale také složení nabízených aktivit. Aktuálně má například velmi silnou základnu parkouristů, freerunnerů a je také propagátorem tzv. FynGymu, kde je základem stará dobrá gymnastika, ale upravená tak, aby byla pro mladou generaci přitažlivá. Děti v něm pod vedením zkušených trenérů poznávají své tělo a jeho možnosti – učí se skákat, padat i metat salta.

Seniorům pro radost

Napříč generacemi je při pohledu na mapu Sokol nejvíce navštěvován v Praze, ve Středočeském a Jihomoravském kraji. V mnoha obcích se sokolovna stala centrem společenského života. Protože je Sokol založen na dobrovolnictví, hodně se situace odvíjí od lidí, kteří mu věnují energii, čas a mnohdy i finance. Výjimkou je oblast bývalých Sudet, například Karlovarský kraj, kde je počet sokolských jednot z historických důvodů menší. Aktivní způsob, jak trávit svůj čas, nabízí Sokol zájemcům všech věkových kategorií. A to včetně seniorů, kteří již neusilují o maximální sportovní výkon, ale chtějí se hýbat pro kondici, zdraví a radost z pohybu.

Mnoho z nich má dlouholeté členství a Sokol je pro ně životním stylem, v němž se snoubí pohyb, přátelství, setkávání, komunikace s jinými lidmi vyznávajícími stejné životní hodnoty, a především aktivní přístup k životu. „Vždy, když jdu ze cvičení, cítím se lépe po fyzické i psychické stránce. Je pro mne také velkým psychickým povzbuzením být v týmu, mezi ostatními a mluvit s nimi o všem možném,“ říká Vladimír Prchlík z Prahy, který nedávno oslavil devadesáté narozeniny a do Sokola chodí cvičit pravidelně dvakrát týdně.