Není známo, jakého roku se William Wallace narodil, ale je známo přesné datum, kdy zemřel – 23. srpna 1305. Stalo se to v Londýně a tím nejděsivějším možným způsobem. Poprava trvala několik desítek minut a než Wallace naposledy vydechl, kat si s ním pohrál jako s hadrovou panenkou. Než se pustíme do detailního popisu popravy, která byla na diváky filmu Statečné srdce, pojednávající právě o tomto skotském hrdinovi, trochu moc a z finálního výsledku byla vyňata, vyznačme si nejdůležitější milníky Wallaceova povstání. Proč se obyčejný statkář rozhodl bojovat za svobodu Skotska a čím zapůsobil na lidi, že se přidali na jeho stranu?

Počátky skotského hrdiny


Jeho život před povstáním je opředen záhadou a moc se o něm neví, snad jen to, že se narodil ve Skotsku a jeho rodina patřila k anglické šlechtě. Přesto se Wallace živil jako statkář a byl veden k tomu stát se knězem.

V té době vládl Skotsku mírumilovný Alexandr III. Roku 1286 zemřel pádem z koně a o osudu Skotska rozhodl mimo jiné i anglický král Eduard I. Královnou se stala Alexandrova čtyřletá vnučka Markéta a díky nově vzniklé Birghamské smlouvě, která Skotsko označila za samostatné království, byla provdána za Eduardova syna. Markéta umírá ve věku sedmi let a na trůn nastupuje Jan Balliol za podpory samotného panovníka Anglie.


Eduard I. náhle otočil, nově zvoleného skotského krále označil za zločince a smlouvu popřel. Tím odstartovala válka o nezávislost Skotska. Anglie vtrhla do města Berwick-Upon-Tweed a zmasakrovala jeho obyvatelstvo. Eduard přiměl Balliola abdikovat a donutil 1800 skotských šlechticů podepsat akt o poslušnosti.

Vtrhnutí Angličanů se ve Skotsku projevovalo nezávislými boji a potyčkami. Do jednoho incidentu byl zapleten i Wallace, když v malém městečku Lanark zabil dva vojáky. Guvernérovi města se Wallace nepodařilo dopadnout, a tak popravil jeho manželku. Wallace se jako psanec vrátil do Lanarka a guvernéra Heselriga zabil.

Bitva u Stirlingu

Lidé v něm spařili naději svobodného Skotska. Počáteční malá skupinka přívrženců se v roce 1927 rozrostla na větší armádu bojovníků. Mohlo za to spojenectví s Andrewem Morayem, který bojoval u Stirlingu.

Ani toto spojenectví se nevyrovnalo velikosti anglické armády a Bitva u Stirling Bridge se zdála dopředu prohraná. Nakonec to byl most, který je zachránil před definitivní prohrou. Ten byl příliš úzký a protivník si to zpočátku neuvědomil. Poslal přes něj více než 5000 pěšáků v čele se stovkou jezdců. Moray a Wallace je odřízli od zbytku armády a každého, kdo se nezachránil skokem do řeky, zamordovali. Hrabě Surrey, jenž anglické vojsko vedl, zbytek mužů stáhl a most strhl.

Pro Skotsko byla i taková výhra dostatečně velká, aby Robert Bruce, dědeček budoucího stejnojmenného krále Skotska, pasoval Wallace na rytíře a jmenoval ho Ochráncem Skotska.

Jestli stále máte v paměti film Mela Gibsona, Statečné srdce, můžete předvídat následující události. Eduard I. využije během bitvy u Falkirku oslabení skotské armády, když rytíři na poslední chvíli prchají, a Wallaceovo vojsko utrží drtivou porážku.

William se vzdává titulu Ochránce Skotska a předává ho Robertu Bruceovi. Poté uteče do Francie a doufá, že mu Francouzi pomohou s odvrácením katastrofy – Skoté přestali doufat v samostatnost. Po návratu do vlasti je zajat anglickým králem, a tím se dostáváme do chvíle pravděpodobně nejhrozivější popravy v dějinách.

Krvavé hody uprostřed náměstí

23. srpna 1305 se celý Londýn soustředí na tržišti ve Smithfieldu. Přesně uprostřed je postaveno popraviště se šibenicí. Kat čeká na odsouzeného Wallace. Toho po chvíli přivezou koně, Wallace je zcela nahý a přivázaný ke kůlu. Kat si pro něj připravil několik bolestivých překvapení; Eduard I. chtěl, aby celý Londýn viděl, co čeká každého vlastizrádce. Smrt byla pro Wallace vysvobozením, nikoliv trestem.

Ze všeho nejdřív přichází bití. Jakmile je Wallace doveden ke katově pultu, holí a bičem ho stlučou jako máslo. Poté ho pověsí na šibenici a dusí ho, dokud nezmodrá v obličeji. Umřít ho nenechají, ještě ne.

Následuje emaskulace – vykleštění. Wallaceovo nádobíčko kat rozseká na kousíčky a za smrtelného vřískotu ho tím před davem poníží. Když kat s tímto zlověstným způsobem mučení skončí, přejde nožem k jeho břichu a rozpárá ho. Slizká a zakrvácená střeva se derou ven, kat je vytahuje a vkládá do ohně. Wallace je hlídán, aby neomdlel, nebo rovnou neumřel, mučení totiž ještě neskončilo.

Vysvobození by se Wallace dočkal, kdyby ho kat konečně usmrtil, jenže kat měl před stětím ještě jednu povinnost: Vlastizrádci vyřízl z hrudi srdce.
Wallace je konečně po smrti a kat jeho tělo rozčtvrtí na kusy. Části těla se následně vystaví po celé Anglii a to na místech, kde se Eduard domníval, že by mohlo vypuknout další povstání nespokojených občanů. Hlavu umístil na londýnský most, rukama ozdobil mosty ve Stirlingu a Newcastle-upon-Tyne a dolní končetiny vystavil ve městech Perth a Berwick.