Ministerstvo dopravy v těchto týdnech vybírá poradce (projektového manažera), který mu má pomoci nalézt nového provozovatele mýtného systému pro období 2020 až 2030. Ačkoliv hodnocení není ještě ukončeno a k podpisu smlouvy je také ještě poměrně daleko, informace magazínu Dotyk získané z okruhu uchazečů nasvědčují tomu, že zakázku v hodnotě zhruba 30 milionů korun s největší pravděpodobností získá opět firma Deloitte Advisory.

V ceně druzí, v metodice první

Tato firma – jak potvrzují i aktuální údaje, které Dotyku poskytlo ministerstvo dopravy – podala druhou nejnižší cenovou nabídku. Za své služby žádá 30,4 milionu korun. Je to jen o několik set tisíc více než nejlevnější nabídka sdružení vedeného KPMG. A zároveň jen o několik set tisíc méně než třetí firma Cetag (viz Kdo se chce stát projektovým manažerem). Nabídková cena má přitom v hodnocení váhu 60 %.

Kdo se chce stát projektovým manažerem pro nové mýto a jakou cenu za své služby požaduje

  • Sdružení KPMG ČR/Tempest Czech/AK Volopich, Tomšíček & spol. 29,7 mil. Kč
  • Deloitte Advisory 30,4 mil. Kč
  • Cetag 30,9 mil. Kč
  • Arthur D. Little 34,9 mil. Kč
  • BDO IT 37,4 mil. Kč

Pozn.: Cena je bez DPH a nezahrnuje případné využití opčního práva
Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Očekává se přitom, že firma Deloitte bude nejlépe hodnocena v tom, jak se dokázala poprat se „slovními" úlohami, které jsou na poradce zadavatelem kladeny. Jde o úroveň tzv. vzorové metodiky, kdy má poradce identifikovat všeobecná, právní, projektová a realizační rizika. A toto má v celkovém hodnocení váhu 40 %. Neoficiální informace naznačují, že právě v tomto směru firma Deloitte jasně dominuje a skluz způsobený mírně vyšší cenou v konečném hodnocení snadno dožene.

„Sotva jí může někdo konkurovat, když má za ta léta i největší zkušennosti. Nikdo nemůže vědět lépe, co mýto v Česku všechno obnáší," soudí jeden z odborníků, který je s průběhem soutěže seznámen.

Firma Deloitte asistovala jako poradce ministerstvu dopravy již před deseti lety, kdy nakonec zakázku na výstavbu mýtného systému získala rakouská firma Kapsch. Resort dopravy se na ni nakonec obrátil – po několikaměsíčním tápání – podruhé i loni. Zadal jí zakázku bez jakékoliv soutěže, jen „z ruky". Nevěděl si totiž rady jak vyřešit problém, kdy se smlouva s firmou Kapsch rychle chýlí ke konci, není za ni žádná náhrada a reálně hrozí, že od ledna 2017 se mýto na českých dálnících přestane vybírat. Teď Deloitte státu pomáhá kontrakt o další tři roky (bez soutěže) prodloužit (viz Když „ušpinění" zachraňují).

Ti, co jsou vláčeni kanály

Pokud firma Deloitte skutečně získá i další poradenskou zakázku, bude to velmi pikantní výsledek. Celé měsíce se totiž hovořilo o tom, jak byl první mýtný tendr zmanipulovaný a zkorumpovaný, jak smlouvy z roku 2006 a jejich dodatky z roku 2007 vycházejí vstříc firmě Kapsch a fakticky neumožňují přechod na jiného provozovatele. Ministerstvo dopravy vedené Danem Ťokem dokonce podalo na začátku letošního roku v této věci trestní oznámení. A teď se resort bude nucen spojit s těmi, kteří jsou „spolupachateli" tohoto „činu".

Celé měsíce se hovořilo o tom, jak byl první mýtný tendr zmanipulovaný a zkorumpovaný.

Pro odpůrce současného stavu by asi bylo snesitelnější, kdyby vyhrála nejlevnější nabídka firem kolem KPMG. Členové tohoto konsorcia (zejména firma Tempest) mají historické vazby na konkurenčního slovenského provozovatele mýtného systému, firmu Skytoll. Takový poradce by nejspíše byl více nakloněn i satelitnímu výběru mýta a nikoliv mikrovlnnému, který poskytuje Kapsch.

Jak rychle bude smlouva s novým poradcem podepsána, záleží na vícero faktorech. Hlavně na tom, zda někdo proti průběhu soutěže nepodá námitky a nenapadne ji také u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. „Stále probíhá posouzení kvalifikace. Dne 2. srpna 2016 jsme již podruhé několik uchazečů žádali o doplnění kvalifikace," uvádí pro Dotyk mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Zatím tedy nelze ani odhadnout, kdy bude kontrakt podepsán. Pokud by vše probíhalo hladce, tak nejdříve v průběhu září.

Když „ušpinění" zachraňují

Na firmu Deloitte jako posledního možného zachránce českého mýta se Ťokovo ministerstvo obrátilo na podzim loňského roku. 6. října oznámilo, že s ní podepsalo poradenskou zakázku. Její hodnota byla vyčíslena na 52 milionů korun. Obešlo se to ale bez jakékoliv soutěže, v režimu jednacího řízení bez uveřejnění, a to s odkazem na údajnou časovou tíseň. Analytici z protikorupční organizace Transparency International tehdy konstatovali, že ministerstvo si časovou tíseň svou liknavostí způsobilo samo. Předcházelo tomu totiž několik Ťokových pokusů vyřešit problém vlastními silami a také zastavení předloňské soutěže na projektového manažera.
Celý případem se zabýval i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). I ten letos v lednu v prvoinstančním rozhodnutí konstatoval, že zakázka byla zadána v rozporu se zákonem. Kontrakt byl z moci úřední zrušen, ale ministerstvo podalo rozklad. Na konci března předseda ÚOHS Petr Rafaj rozhodnutí potvrdil. „V tuto chvíli a v rámci této zakázky by firma Deloitte pro ministerstvo pracovat už neměla," uvádí pro Dotyk Rafaj.
Informace magazínu Dotyk ovšem hovoří o tom, že poradenská spolupráce pokračuje dál, byť neoficiálně. Ťokův resort, trpící personálními problémy, by pravděpodobně už ani nebyl schopen vlastními silami s firmou Kapsch vyjednat dodatky ke smlouvám pro období 2017 až 2019, o kterých se teď pod velkým tlakem jedná.
„Bez firmy Deloitte by se nepohnuli z místa," soudí zdroj magazínu Dotyk obeznámený s aktuálním děním. Zůstává otázkou, na základě jakého právního titulu může spolupráce pokračovat a jak bude fakturována, když ji ÚOHS fakticky zakázal.

O problematických krocích Ťokova ministerstva ohledně tendru na výběr mýta se dočtete například v článku Hledá se bílý kůň.