Zlaté časy dodavatelů energií – na úkor domácností

Foto: Shutterstock

Snad o žádném jiném tématu nehovoří společnosti tak nerady jako o svých ziskových maržích. Z nepřímých důkazů lze vyčíst, že marže obchodníků s energiemi jsou v letošním roce mimořádně tučné. Tempo snižování cen pro domácnosti v posledních letech totiž zaostává za poklesem cen na velkoobchodním trhu.

Dodavatelé se tím logicky příliš nechlubí. Jednu z mála výjimek lze nalézt v pololetní zprávě Skupiny ČEZ. V první polovině roku dceřiná firma ČEZ Prodej vykázala o půl miliardy korun vyšší provozní zisk než o rok dříve, a to díky poklesu nákladů na nákup elektřiny a zemního plynu.

Podobnou nenápadnou zmínku lze nalézt v pololetní zprávě koncernu E.ON. Ta si pochvaluje výrazný nárůst provozního zisku v České republice díky vyšším maržím z prodeje energií i úsporám v nákladech na obsluhu zákazníků.

Není si proto těžké tipnout, že letošní zisky velkých dodavatelů energií budou vyšší než ty loňské. Již tehdy přitom přinášelo obchodování s elektřinou a plynem hlavním hráčům na českém trhu poměrně zajímavé zisky, jak dokládá níže uvedená tabulka.

Zdroj: Dotyk.cz

Dvojí přístup k zákazníkům

Ziskové jsou především dodávky energií domácnostem. Jako příklad poslouží dvě podobně velké firmy. Zatímco Lumius, který se soustředí na prodej energií velkým zákazníkům, loni vydělal pouze 61 milionů korun, na segment domácností zaměřená Bohemia Energy vykazuje čistý zisk desetkrát vyšší.

Na tuto skutečnost reaguje i ČEZ, který se stále více orientuje na ziskovější oblast dodávek energií domácnostem. Naopak do cenového boje o velké odběratele se příliš nehrne a ztrácí je. V prvním pololetí proto zaznamenal pokles dodávek elektrické energie velkoodběratelům o téměř osm procent a firemním maloodběratelům o 6,5 procenta.

Velké průmyslové podniky – ale i veřejní zadavatelé – se díky soutěžím dostávají k velmi atraktivním cenám. Tak například při posledních obchodech na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK) se elektřina pro velké odběratele obchodovala po 755 korunách za megawatthodinu a zemní plyn po 424 korunách.

Vývoj cen elektrické energie na kladenské burze

(vysoutěžená cena pro koncové odběratele, síť nízkého napětí, v korunách za megawatthodinu)

Zdroj: ČMKBKAutor: ČMKBK

O podobných cenách se domácnostem může jen zdát. V současnosti nakupují samotnou elektřinu – bez daně a plateb za distribuci či obnovitelné zdroje – v případě základního tarifu za cenu okolo 1200 korun za jednu megawatthodinu. Za zemní plyn platí zhruba dvojnásobek burzovní ceny.

Dvojí přístup k zákazníkům není jen českou specialitou. Koncern RWE ve své pololetní zprávě uvádí, že v meziročním srovnání došlo v Německu k poklesu cen plynu pro velké odběratele o 16 procent a pro domácnosti o pouhá dvě procenta. V Británii se jednalo o 19procentní snížení pro velké a pětiprocentní snížení pro malé odběratele.

Předvolební zásah Aleny Vitáskové

Do výše cen se pokusil zasáhnout už i Energetický regulační úřad (ERÚ) vedený Alenou Vitáskovou. Státní úřad, jehož úkolem je hlídat trh s energiemi, se na konci srpna rozhodl, že zveřejní „férovou" cenu zemního plynu pro tři hlavní kategorie domácností.

Například domácnosti, které používají zemní plyn k vytápění, by podle modelového propočtu ERÚ měly platit nejvýše 811 korun za megawatthodinu. Pod touto hranicí se podle ERÚ nachází pouze třetina ze 198 posuzovaných nabídek. Indikativní ceny chce úřad spočítat také v případě elektřiny.

Vývoj cen zemního plynu na kladenské burze

(vysoutěžená cena pro koncové odběratele, v korunách za megawatthodinu)

Graf ukazuje, jak se vyvíjejí ceny plynu na Českomoravské komoditní burze v Kladně. O podobném poklesu, jaký se na burze odehrál hlavně v loňském roce, si domácnosti mohou nechat jen zdát.Zdroj: ČMKBKAutor: ČMKBK

Energetické společnosti nechtějí usměrňování ceny ze strany regulátora jakkoli komentovat. Vzhledem k moci regulačního úřadu se tomu nelze příliš divit. Nezávislí odborníci však hodnotí tento krok vesměs kriticky.

„Stanovení indikativních cen je něco, co považuji za nepřímé zasahování státní instituce do soukromého podnikání. ERÚ by měl spíše podrobit kontrole některá vlastní rozhodnutí, která občas postrádají racionální smysl," uvedl jednatel konzultační firmy Euro Energie CZ František Krákora.

Pochybnosti vyvolává také možný střet zájmů. Šéfka regulačního úřadu Alena Vitásková kandiduje v říjnových volbách do Senátu a její snahy o snížení cen energií mohou zvýšit její popularitu, a tím i šanci na zvolení.

Někteří dodavatelé zlevní během podzimu

Vyřeší nezdravou situaci na trhu konkurenční prostředí? Možné to je. První dodavatelé přislíbili, že své cenové nabídky pro domácnosti zatraktivní, i když konkrétní částky a procentuální poklesy prozatím tají.

„Chystáme na přelom září a října několik překvapení," uvedl před několika dny na tiskové konferenci generální ředitel skupiny RWE v České republice Martin Herrmann. Týkat se mají jak samotné nabídky elektrické energie a zemního plynu, tak i doplňkových služeb.

České podniky skupiny RWE s platností od počátku října mění svůj název na innogy. Změnu doprovodí rozsáhlou marketingovou kampaní. RWE je stále největším dodavatelem plynu na českém trhu. Pokud půjde s cenou dolů, budou na to muset reagovat i ostatní velcí hráči.

Dalším velkým dodavatelem, který zmiňuje připravovanou redukci cen energií, je Pražská plynárenská. „V říjnu představíme svým zákazníkům nové ceníky a v jejich rámci levnější plyn a elektřinu. Bude se jednat jak o ceníky na dobu neurčitou, tak na dobu určitou," řekl mluvčí Pražské plynárenské Miroslav Vránek.

Do třetice lze zmínil společnost MND, která snížila cenu plynu již od počátku září. V současnosti tak patří mezi nejlevnější z osmi desítek dodavatelů na českém trhu. „Náš zákazník ušetří na vytápění plynem oproti standardnímu produktu největšího dodavatele 20 až 25 procent nákladů v obchodní části ceny," uvádí ředitel marketingu MND Jan Sýkora.

Sleva jen pro aktivní zákazníky

Jak dále vyplývá z ankety portálu Dotyk.cz mezi největšími dodavateli energií českým domácnostem, další oslovení se do zlevňování příliš nehrnou. Buď počkají na kroky hlavních konkurentů, nebo své nabídky zacílí pouze na aktivní zákazníky.

Takový postup chystá ČEZ, Pražská energetika i Bohemia Energy. Lze tedy očekávat, že rozdíl v nákladech, které za energie platí domácnosti s aktivním přístupem k vyhledávání slev a levnějších nabídek oproti pasivním sousedům, se dále prohloubí.

Největší dodavatelé – tedy hlavně ČEZ – zdůrazňují, že nesoutěží jen výší cenových nabídek. „Cena je pouze jedním z faktorů při rozhodování zákazníků. Mezi ty další patří kvalita poskytovaných služeb, dostupnost zákaznického servisu a v neposlední řadě spolehlivost a stabilita potenciálního dodavatele," odpověděl mluvčí ČEZ Roman Gazdík.