Domácnosti jsou prvními v řetězci třídění odpadu

Foto: EKO-KOM

Češi třídí dobře, a dle statistik jich třídí stále víc. Postupně se počet těch, kterým není lhostejné životní prostředí, zvýšil až na dvaasedmdesát procent.

Třídění odpadu se už pro mnohé stalo každodenní samozřejmostí, k čemuž jistě napomáhá i fakt, že jde vlastně o velmi snadný způsob, jak se ekologicky zbavit odpadu.             
Pár kroků, které obvykle ujdeme se „smetím“, stačí už i na cestu k barevným kontejnerům. Průměrná vzdálenost z našich domovů k nim totiž činí necelých sto metrů, ať už se jedná o papír, sklo, plast nebo nápojové kartony. Je to díky celkovému počtu více než třísetpadesáti tisíc kontejnerů, rozmístěných po celé ČR.     

Na každého občana v průměru vychází přibližně čtyřicetpět kilogramů vytříděného odpadu, pro životní prostředí to ale představuje nepoměrně větší úlevu. Bonus přichází nejen v podobě čistší přírody, ale i v nových výrobcích, vzniklých recyklací vytříděných odpadů.

Zdroj: EKO-KOM
Svozové vozy je nejprve odvezou na třídicí linku k dotřídění.

Ne každý si možná uvědomuje, že se odpad dá recyklovat, a ne každého možná napadne, že recyklovat lze pouze odpad předtím vytříděný. Ale i samotný proces recyklace má svá pravidla. Začíná svozem odpadu z barevných kontejnerů na třídicí linku. Tam probíhá prvotní rozhodování, jaké materiály se aktuálně budou dotřiďovat, a které druhotné suroviny tím následně vzniknou. Následuje slisování roztříděných odpadů do balíků, které jsou distribuovány konečnému zpracovateli. Tříděný odpad má dvojí využití. Buď se přidává k dalším surovinám při výrobě nového výrobku – typickým materiálem je sklo, kde jsou odpadní střepy mixovány s primárním materiálem pro výrobu skla, podobný proces se odehrává i v případě papíru. Anebo z něj vznikají nové výrobky přímo.

Pro lepší představu, například recyklované PET lahve jsou dále využívány při výrobě fleecových mikin, či jiných sportovních oděvů, směsné plasty lze vidět třeba na zahradě ve tvaru plotovek a palisád, nebo plastové dlažby. Nápojové kartony poslouží jako součást stavebních a izolačních desek, z vytříděného skla vzniknou nové lahve na minerálky, alkohol nebo třeba zavařovací sklenice. Pokud na třídicí lince zůstane část nepoužitelného odpadu, tzv. výmět, ani ten se jen tak nevyhodí. Zpravidla putuje do spalovny, kde vznikne jeho spálením teplo a energie pro domácnosti. Zbylá, jinak nevyužitelná část pak skončí na skládce, a i o tu se jednou budeme muset umět postarat. 

Zdroj: EKO-KOM
Tam se rozhoduje o tom, jaké druhotné suroviny z vytříděného odpadu vzniknou.

Další informace o třídění a recyklovaných výrobcích najdete na webových stránkách www.jaktridit.cz nebo na www.samosebou.cz.

 

Akční letáky