Inovujete? Snižte si daňový základ dvakrát díky odpočtům na výzkum a vývoj

Komerční sdělení | 6. 12. 2018

Možnosti snížit si daň z příjmů právnických osob pomocí odčitatelné položky na výzkum a vývoj nevyužívají zdaleka všechny podniky, které by mohly. Proč? Často se zaleknou právě termínu „výzkum a vývoj" v domnění, že nic takového u nich ve firmě neprobíhá. Opak bývá pravdou. Po bližším prokoumání přichází překvapení, že podmínky uplatnění odpočtu splňuje to, co se u nich vždy považovalo za rutinní činnost, které se věnují odnepaměti.

Výzkum a vývoj neznamená jen bílé pláště a zkumavky

Spadají sem všechny projekty, které si kladou za cíl vývoj nových nebo podstatně zlepšených produktů či technologií nebo zdokonalení dosud využívaných výrobních nebo procesních postupů. Jinými slovy – nemusíte zrovna vyvíjet umělou inteligenci nebo lék proti rakovině.

Ušetřit můžete 190 000 Kč z každého milionu investovaného do inovací

Všechny náklady související s výzkumem a vývojem vlastně uplatníte dvakrát. Jednou se vám projeví jako provozní náklady v účetnictví a podruhé si o ně snížíte základ daně z příjmů za dané účetní období. Podle toho, kolik ročně investujete do inovací, se může úspora pohybovat v tisících až milionech korun ročně. Základním předpokladem pak samozřejmě je, aby byla vaše firma v zisku, a tedy odváděla daň z příjmu, ze které si může odpočet odečíst. Dobrá zpráva je, že i v případě, že vaše firma vykáže hospodářskou ztrátu, o tuto daňovou výhodu nepřijde – odpočet na výzkum a vývoj za konkrétní účetní období můžete využít až v následujících třech letech.

A na jaké výdaje se daňový odpočet vztahuje? Nejčastěji se jedná o mzdy a odvody za zaměstnance, kteří na projektu výzkumu a vývoje pracují. Většinou jde o specializované pozice – techniky, konstruktéry, programátory či inženýry. Dále lze uplatnit provozní výdaje jako jsou energie a materiál, daňové odpisy majetku nebo náklady za služby realizované ve spolupráci s vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou institucí. Všechny samozřejmě musí přímo souviset s výzkumem a vývojem.

Jak poznat, že můžete odpočet uplatnit?

V první řadě musí váš projekt obsahovat ocenitelný prvek novosti a objasnění technické, nebo výzkumné nejistoty. Co si pod tím představit v praxi? Zjednodušeně řečeno, nejde o nic jiného, než že využijete nové, vámi dosud nevyzkoušené postupy či řešení, aniž byste měli jistotu, že výsledek bude úspěšný. Nebo ještě jinak – přicházíte s něčím novým (výrobkem, postupem, technologií, …) metodou „pokus – omyl" a s rizikem, že se to nezadaří podle původních plánů. A nemusí jít nutně o inovace ve vztahu k celému trhu či odvětví. Ocenitelný prvek novosti i technická a výzkumná nejistota se vždy posuzují relativně, tedy s ohledem na dosavadní know-how a postupy v dané firmě.

Poznáváte v tom některé z vašich firemních aktivit? Pak zřejmě máte nárok daňový odpočet na výzkum a vývoj využít. Určit, zda tyto parametry váš projekt skutečně splňuje, samozřejmě není triviální záležitost a je potřeba nechat vše posoudit experta na danou problematiku, ať už je jím někdo ve vaší firmě nebo externí poradce. Takový člověk musí rozumět nejen vašemu oboru, ale také se orientovat v problematice výzkumu a vývoje v širších souvislostech, posoudit všechny proměnné a umět propojit teorii a praxi.

Další podmínky, které musíte splňovat

Pokud vaše aktivity odpovídají definici výzkumu a vývoje a vaše společnost má sídlo v České republice, máte zelenou. Předtím, než daňový odpočet uplatníte, je potřeba zpracovat tzv. Projekt výzkumu a vývoje, a správně nastavit oddělenou evidenci uplatňovaných nákladů. Nárok na daňový odpočet pak uvedete do daňového přiznání za dané účetní období.

Daňový odpočet je jedním z instrumentů, kterým se stát snaží podporovat nejenom průmyslový výzkum a vývoj a zvyšovat tak konkurenceschopnost českých podniků. Ty však musí v první řadě vědět, že takový nástroj existuje a že slovní spojení „výzkum a vývoj" se může vztahovat i na aktivity, o kterých takto dosud neuvažovaly.

Daňové odpočty čeká velké usnadnění

Daňové odpočty na výzkum a vývoj čekají výrazné legislativní změny, které povedou k velkému usnadnění. „Jedním z důvodu, proč někteří naši klienti nechtějí využít výhodu daňových odpočtů na výzkum a vývoj, jsou možné kontroly finančního úřadu. Pro uplatnění odpočtů musí firma zpracovat písemný výzkumný projekt před započetím práce. Projekt musí být po formální stránce bezvadný a může u něj následně nastat plno změn, kvůli kterým se odchýlí od původního plánu a s tím jsou spojeny potenciální komplikace při již zmíněných kontrolách. V příštím roce by však měly vstoupit v platnost legislativní změny, které uplatnění daňových odpočtů na výzkum a vývoj zjednoduší," uvádí Michal Pácal ze společnosti enovation.