Jak dosáhnout zákaznické spokojenosti

Foto: WEBCOM a.s.

Budování zákaznické loajality je proces, v němž lze uspět zejména díky IT nástrojům umožňujícím precizní individualizaci služeb.

Příkladem dobré praxe mohou být autoservisy sledující nejmodernější trendy. „Majitel vozu nemá čas ani chuť vysvětlovat, co vše se s jeho vozidlem dělo při poslední návštěvě,“ nastiňuje pocity zákazníků přijíždějících do servisu Štěpán Kněžek ze společnosti WEBCOM. „Naopak očekává bezchybnou znalost jeho historie, veškerých servisních zakázek, případně zapůjčených vozidel.“ Velmi pozitivně je zákazníky vnímána možnost on-line objednání na základě vlastních časových dispozic. „Aplikace umožňuje klientovi objednat vozidlo na servis přes internet pomocí portálu, který je dostupný 24 hodin 7 dní v týdnu,“ pokračuje v objasňování problematiky Štěpán Kněžek. V uživatelském profilu snadno zarezervuje svou návštěvu v servisu i díky intuitivnímu průvodci plánováním servisní prohlídky. Verifikace termínu probíhá na základě propojení s Plánovačem servisu, který organizuje dílenské kapacity, vytíženost mechaniků či dostupnost technického vybavení, přičemž všechny tyto parametry integruje i do zákaznického on-line servisu.

Samozřejmostí jsou i další funkcionality tohoto řešení, jako jsou například přehledný Monitoring příjezdu či praktický Mobilní sklad. Veškeré informace jsou k dispozici napříč všemi pobočkami společnosti a pro provoz aplikace stačí pouze připojení k internetu. Řešení umožnuje nahlížení do dat dealera, aniž by uživatel musel spouštět interní systém DMS (Dealer Management System). Díky tomu lze získat informace o vašich zákaznících odkudkoliv, z jakéhokoli mobilního zařízení schopného připojení k internetu. „Pokud je autentickým cílem posilovat a upevňovat zákaznickou loajalitu a následně tak zvyšovat ekonomickou profitabilitu vašeho autoservisu, je naše řešení ideálním prostředkem, jak tohoto kýženého stavu efektivně dosáhnout,“ uzavírá téma Sales Manager Kněžek ze společnosti WEBCOM.

Zdroj: WEBCOM a.s.

Jarmila Jelínková, automotive.msdynamics365.cz