Jak se bránit inflaci – nejjednodušší způsoby investování peněz pro začátečníky

Foto: Stario, s.r.o.

Slyší-li člověk, že se blíží inflace a ceny budou růst, myslí na to, že bude muset začít šetřit. Za stejné zboží si lidé koupí méně, než tomu bylo před týdnem. Inflace zkrátka snižuje hodnotu měny. Co je to inflace a jaké jsou nejjednodušší způsoby investování peněz? 

Inflace se dotýká převážně sociálně slabších obyvatel, jelikož negativně ovlivňuje mzdy a ceny zboží a služeb. Výhodu získávají i dlužníci. Naopak ti, kteří vlastní hmotné statky, si polepší, zvyšuje se tím tak cena jejich majetku. 

Co je to inflace?

Pojem inflace lze chápat jako růst cen. Růst je opakovaný a vztahuje se na většinu zboží a služeb. Inflace vzniká v důsledku oslabení reálné hodnoty měny vzhledem ke zboží a službám. 

Inflace má za následek:

  • vyšší úrokové sazby
  • znevýhodnění věřitelů
  • zvýšení nákladů
  • vyšší míru nejistoty
  • vyšší mzdy 

V České republice se zaměřuje na inflaci Český statistický úřad, který ji měří. Měření probíhá pomocí indexu spotřebitelských cen. Ten vychází z několika faktorů jako například z cen zboží každodenní spotřeby (potraviny, benzín), dlouhodobé spotřeby (domácí spotřebiče, oblečení) nebo služeb (pojištění, nájem). 

Postupem času se částka za zakoupení těchto věcí ze všech skupin zvyšuje. 

Co způsobuje inflaci? 

Ceny v ekonomice se určují podle středu nabídky a poptávky. Je-li poptávka vyšší a nezmění se objem nabízených služeb a zboží, pak je východiskem zvýšení ceny. Dojde tak k omezení poptávky, a tím se sníží množství.

Také covidové období bylo pro řadu firem velkou zkouškou. Některé firmy bohužel musely opustit trh, některým to naopak velmi pomohlo. Střed tvoří firmy, které byly zasaženy covidem, zvládly ho, avšak musely přistoupit na zvyšování cen, aby své ztráty dohnaly. 

V České republice usiluje Česká národní banka o stabilní míru růstu peněžní zásoby. Zároveň však předvídá budoucí vývoj cen. V nynější době inflace překračuje stanovenou hranici ČNB nad 2 %

Jak investovat a zhodnotit své úspory?

Pořídit si za své životní úspory byt, který se bude pronajímat? Nebo naopak vložit finance do podílových fondů? Co třeba koupě akcií? Přijít o své úspory nechce nikdo. Je tedy na místě se porozhlédnout po možnostech, jak nejlépe investovat, aby na ně inflace neměla negativní vliv. 

TIP: Stále přibývá počet investorů v oblasti kryptoměn. Jedním ze snažších způsobů investice do kryptoměn, který zároveň přichází s řadou výhod, je karta Crypto.com. Pro více rad na ohledně investic od kryptoměn lze doporučit např. portál Vpenize.cz

V době inflace, která s sebou přináší pro mnohé i pocit nejistoty, se dle expertů stále vyplatí vložit chytře své peníze. Existuje řada investičních platforem, které používají chytrý algoritmus pro hlídaní investic, je jím například web portu.cz

1. Nemovitosti 

Jednou z nejlepších variant je koupě nemovitostí. Je jedno, jakou variantu člověk zvolí. Ať se jedná o byt v městě, chatu u lesa nebo skladové prostory. Hodnota všech nemovitostí stále roste a poptávka je též vysoká. 

Při startu musí člověk počítat i se starostmi, které k tomu patří. Sehnat si vhodného nájemníka, který bude včas platit a řádně udržovat nemovitost, není vždy lehké. 

Koupě nemovitostí patří k nejčastějším formám investicKoupě nemovitostí patří k nejčastějším formám investicZdroj: Stario, s.r.o.

Rozhodne-li se člověk i přes počáteční stres pronajímat tyto prostory, pak mu bude chodit příjemný příjem. Ročně se vyšplhá výnos tohoto pronájmu až na 2 procenta

2. Komodity

K tradičnímu ukládání peněz patří koupě zlata. Zlato uchovává hodnotu, vyskytuje se mimo finanční svět, a právě tím se brání inflaci. V porovnání s rokem 2020 vzrostla cena zlata až o 20 %. Nejde tedy pouze o uchování hodnoty, avšak dokonce o jeho zhodnocení. 

3. Akcie

Koupě akcií patří mezi rizikové. Výše akcií je ovlivňována nestálostí trhu, poplatkům a zdaněním. Akcie totiž podléhají výkyvům hodnoty. Aby došlo ke zhodnocení, je třeba setrvat minimálně 10 let. 

Výhodou naopak je fakt, že akcionáři vlastní podíly ve společnostech a podílí se i na jejich výnosech. 

Akcionář vkládá určitý majetkový podíl do akciové společnosti. Tím mu vznikají práva jako například podílení se na zisku společnosti ve formě dividendAkcionář vkládá určitý majetkový podíl do akciové společnosti. Tím mu vznikají práva jako například podílení se na zisku společnosti ve formě dividendZdroj: Stario, s.r.o.

4. Dluhopisy

Další variantou je nákup nemovitostních dluhopisů. Jedná se o cenný papír, který je závazkem vydavatele ke splacení svého dluhu a úroku. Smlouva vznikne mezi firmou a investorem. Investor propůjčí firmě stanovenou částku, kterou dostane po uplynutí sjednané lhůty zpět. 

Může se stát, že vydavatel nebude schopný své závazky splatit. Proto se doporučuje, aby dluhopis byl zajištěný reálným majetkem

Existují dvě formy dluhopisů - firemní a státní dluhopisy. Vyšší zhodnocení je při koupi firemních dluhopisů, za to je to rizikovější.