Legislativní změny v roce 2017

Foto: Denik

Vláda projednává balíček legislativních změn, které se dotýkají podnikání a vztahu se zaměstnanci. Ten začne platit v dubnu tohoto roku, ale už teď jsou některé změny téměř jisté. Je to dáno i tím, že novela zákoníku práce vychází z právních předpisů Evropské unie, se kterými je Česká republika sjednocuje. Jaké zajímavé změny novela přinese?

Definice vrcholového řídícího zaměstnance
Manažeři na vysokých postech vedení společnosti nebo řídící zaměstnanci statutárního orgánu právnické osoby, ty všechny bude nově náš právní řád považovat za vrcholové zaměstnance. Podmínkou pro zařazení na takovou pozici bude i výše platu, která je aktuálně projednávána v hodnotě 75 000 Kč měsíčně.

Vrcholový řídící zaměstnanec bude mít právo rozčlenit si pracovní dobu do rozsahu 48 h podle sebe, včetně svátků a víkendů. Nebude u něj rozlišována práce přesčas nebo ve dny pracovního klidu. V případě jeho pracovní neschopnosti se vypočítá náhrada mzdy podle určeného harmonogramu směn, podle kterého by normálně chodil do práce.

Výhoda je zřejmá, řídící zaměstnanci povětšinou pracují flexibilně a pracovní dobu si budou moct oficiálně upravit podle sebe. Současná legislativa na tento typ pracovníků nepamatovala, přitom v EU už takové výjimky pro vrcholové zaměstnance platí.

Práce z domova – home office

Další novela se týká jednoho z nejoblíbenějších pracovních benefitů. Práce z domova bude nově oficiálně pojmenována v zákoníku práce. Smyslem této novelizace je přinést do tohoto druhu práce řád, protože doposud se jednalo o individuální dohodu se zaměstnavatelem.

Zdroj: Denik

Všichni zaměstnanci, kteří pracují mimo pracoviště zaměstnavatele, budou mít nově právo rozvrhnout si pracovní dobu podle sebe. Netýká se to tedy jen pracovníků, kteří pracují z domova, ale i například obchodních cestujících. Na všechny takové zaměstnance se nebude vztahovat běžná úprava pracovní doby, ale také nebudou mít právo na mzdu a náhradní volno za práci ve svátky nebo přesčas. Zaměstnanec se ale bude mít právo se zaměstnavatelem dohodnout, že bude z domova vykonávat pouze část pracovní doby. Zbytek pracovních povinností může odvádět v kanceláři, pro důležité pracovní schůzky pak může využít pronajatou zasedací místnost. Společnost Officehouse.cz poskytuje desítky zasedacích místností v Česku i na Slovensku, vhodné pro tyto účely.

Pro zaměstnavatele tím vzniká povinnost hradit zaměstnanci prostředky k pracovní komunikaci. Tím může být internetové připojení, telefonní poplatky, ale některé právní výklady za to mohou považovat i náklady na elektřinu a podobně.

Jaké další změny novela přinese?

V případě změny pracovního poměru se změní i některé zažité pojmy. Nově se nebude uvádět „převedení na jinou práci", které bude nahrazeno pojmem „výkon jiné práce". Z pojmu „přeložení" se pravděpodobně stane „změna místa výkonu práce z důvodu nezbytné provozní potřeby". Zaměstnanec tak bude mít větší práva v případě, že ho zaměstnavatel bude chtít přeřadit na jinou pracovní pozici z důvodu zdravotního stavu zaměstnance. Zaměstnavatel to bude moct udělat jen s jeho souhlasem.

Novela pamatuje i na doručování pracovně právních písemností a jejich nepřevzetí. Nejčastěji se jedná o stav, kdy zaměstnanec odmítá převzetí výpovědi.
Chcete si ušetřit starosti se sledováním změn a právních novelizací? Svěřte administrativu spojenou s vedením společnosti profesionálnímu správci. Ve Společnosti Online nabízejí správu firemní administrativy, včetně provádění změn ve společnosti, notářských služeb, nebo registraci k vybraným daním.