Před samotnou expanzí je nezbytné absolvovat několik úkonů, a to včetně průzkumu trhu, který odhalí důležité informace o konkurenci, slabinách nebo potenciálu daného trhu. Na to, aby byla expanze úspěšná, je nutná důkladná příprava. Každý trh má jiné zvyklosti a specifika, které značnou měrou ovlivňují nákupní proces. Proto je důležité je ještě před samotnou expanzí e-shopu dobře poznat. Je potřebné se přizpůsobit chování zákazníka a ulehčit mu cestu ke svému nákupu.

Zákaznická podpora a tržby

Kvalitní zákaznický servis slouží jako efektivní nástroj, kterým dokáže e-shop předcházet komplikacím a minimalizovat negativní komentáře a recenze. Drtivá většina zákazníků si před nákupem přečte hodnocení nebo recenzi a na základě toho se rozhodnou, zda nákup provedou. Úkolem zákaznického servisu je podpora a pomoc vašim zákazníkům, kromě toho má velký dopad i na prodej a budování vztahů. Očekávání a nároky zákazníků se neustále zvyšují. Kvalitní zákaznická podpora v lokálním jazyku je častokrát klíčový faktor, který rozhoduje o úspěchu v zahraničí. Má silný vliv na spotřebitelské chování a průzkumy ukazují, že až více než polovina zákazníků změní značku nebo obchod z důvodu špatného servisu. Lokální zákaznický servis dokáže lépe porozumět požadavku od zákazníka, případně pochopit jeho nespokojenost a správně zareagovat. Kvalitu služeb zákazníci umí ocenit. V okamžiku, kdy zákazník dostane vyšší úroveň služeb, je ochotný zaplatit víc a jeho nákupy jsou opakované. Tyto aspekty mají pozitivní dopad na tržby a konkurenceschopnost vašeho e-shopu.

Síla lokalizovaných překladů

Při lokalizaci e-shopu by se měly zohledňovat kulturní zvyklosti dané země a texty by měly na zákazníka působit autenticky. Překlady by neměly být mechanické, to znamená, že nestačí pouze přeložit text do jiného jazyka. Je důležité vycházet ze širšího kontextu a mít navnímané kulturní a další specifika lokálního trhu. Všeobecně platí, že lokální e-shopy působí důvěryhodněji, zejména v případě, že se jedná o méně známý e-shop. Správná lokalizace webu a zákaznického servisu může i násobně zvýšit počet potenciálních zákazníků a nákupů ve vašem online obchodě. V případě zákazníků z CEE regionu, například Maďarska, jsou překlady do maďarštiny nezbytné, neboť zákazníci upřednostňují nakupování v lokálním jazyku. Týká se to i web stránky a popisů produktů.

Kvalitní lokalizace dokáže výrazně podpořit úspěšné působení e-shopu v zahraničí a získat status lokálního hráče. Pokud zákazník nedostane servis, jaký očekává, na jaký je zvyklý, je velmi pravděpodobné, že odejde před zaplacením objednávky. Zaujalo vás téma lokalizace? Společnost Expandeco má dlouholeté zkušenosti s komplexní lokalizací e-shopu do zahraničí a za sebou množství úspěšných podnikatelských příběhů.