Výhodou rozhodně je, že nemáte nadřízeného, jste svým vlastním pánem. Nevýhodou pak, že nemáte jistotu pravidelného příjmu. A v případě nemoci či úrazu se o vás, pokud si nebudete platit pojištění, nikdo nepostará. Pokud ale máte podnikatelský nápad, který dle vašeho mínění má šanci na úspěch, směle do toho. Podnikat můžete buď „na sebe“ coby živnostník OSVČ, nebo si můžete založit firmu neboli s.r.o.

OSVČ

Pro tento způsob podnikání vám v podstatě postačí živnostenský list, který si založíte na příslušném živnostenském úřadu. V řadě oborů můžete podnikat i bez vstupního kapitálu. Ohlašovací živnosti jsou volné, řemeslné a vázané. Nejméně problematické bývá zpracování žádosti o volnou činnost, u které úřady nepožadují žádný doklad o vzdělání ani o případné praxi.

S.r.o.

Budete-li chtít podnikat na firmu, tedy ne na sebe coby fyzickou osobu, budete moci jít cestou společnosti s ručením omezeným (s.r.o). Ta spolu přináší řadu výhod. Živnostník například za veškeré závazky ručí svým vlastním majetkem. V případě podnikání s vyšší mírou rizika tak je společnost s ručením omezeným (omezené ručení má ve svém názvu) pro podnikatele bezpečnější. S.r.o. ručí svým celým majetkem. Pokud jsou ve hře vysoké zisky, lze založení s.r.o. lze jednoznačně doporučit.

Jak založit s.r.o.?

S.r.o. se zakládá sepsáním buď společenské smlouvy (v případě několika vlastníků), nebo zakladatelské listiny (v případě jednoho vlastníka). Jelikož jde o kapitálovou společnost, v obou případech je nutná forma notářského zápisu. Poté následuje obstarání živnostenského oprávnění a zápis do obchodního rejstříků. Dobrou zprávou je, že založení s.r.o. je dnes možné i online.