Víte nejdůležitější faktory při výběru hypotéky?

Foto: Růst.cz

Jaké jsou nejdůležitější faktory při výběru hypotéky? Na co se zvláště zaměřit? Odpověď na otázku, jaká je nejlepší hypotéka, může být velmi obtížná. Důvodem je skutečnost, že nabídka je vždy přizpůsobena konkrétní situaci dlužníka.

Konečné podmínky hypotéky navržené bankou jsou ovlivněny řadou faktorů. Patří sem například výše příjmu, typ zaměstnání, počet lidí v domácnosti nebo historie z registru dlužníků. Důležitá je také výše úvěru, hodnota zajištění a vlastní zdroje. Aby vám byla hypotéka schválena, je potřeba mít našetřenou i vlastní část. Dle nařízení ČNB je výše vlastních zdrojů minimálně 10%, avšak banky v pásmu od 80 do 90% LTV (LTV je zkratka slova loan to value a znamená výsledek podílu výše úvěru/ hodnota zástavy) mohou poskytovat pouze 5% nových úvěrů. Proto nabízejí banky při dosažení alespoň 20% vlastních zdrojů lepší úrokové sazby, a je tedy lepší mít vlastní zdroje v této výši. Nyní, v rámci koronavirových opatření ČNB zrušila podmínku výše, a banky mohou poskytovat libovolně i v pásmu 80 až 90% LTV. Rovněž je možné prokázat tento vlastní příspěvek další zastavovanou nemovitostí, případně lze kombinovat zástavu kupované a jiné nemovitosti (např. Byt či dům rodičů).

Hypotéka a úvěruschopnost - co banka kontroluje?

V první řadě banky berou v úvahu výši a pravidelnost vašeho příjmu a jeho zdroje. Analýzou vašich současných i minulých závazků, jako jsou půjčky, kreditní karty, debetní limity atd. zjišťují vaši aktuální i budoucí finanční situaci. Finanční instituce si tak zjišťují, zda bude klient schopen pravidelně splácet vypůjčený kapitál. Atraktivita nabídky banky také závisí na výši našeho vlastního příspěvku v rozmezí popsaném výše.

Jak jsme již uvedli, je potřeba mít vlastní zdroje. Po ověření vaší bonity a finanční situace můžete procházet nabídky úvěrů bank a vybrat tu, která vyhovuje vaší současné situaci a potřebám. Nejprve musíte určit částku, kterou potřebujete a před podpisem smlouvy vám banka vyčíslí poplatky a úroky spojené s hypotékou.

Kolik zaplatíme za hypotéku?

Bez ohledu na podmínky navržené bankou můžeme získat hypotékou hodně. Jak vybrat nejlepší nabídku? Před uzavřením smlouvy a čerpáním půjčky nás zajímá RPSN. Do sazby RPSN jsou zahrnuty úroky, provize, odhad ceny nemovitosti, poplatek za ověření podpisu, poplatek za návrh na vklad a později i výmaz zástavního práva. Pojištění schopnosti splácet je zcela dobrovolné. V případě, že se pro něj rozhodnete, dostanete zpravidla slevu z úrokové sazby, cena za pojistné je následně rovněž započítána v RPSN. Úrokové sazby začínají na 1,75 % p.a.

Na jak dlouho si půjčit?

Doba splácení je jedním z nejdůležitějších parametrů, které je třeba vzít v úvahu při rozhodování o hypotéce. Jak si vybrat lhůtu pro splacení závazku bez obav z nadměrných nákladů? Delší i kratší lhůty splatnosti nám dávají určité výhody v závislosti na naší situaci. Na jedné straně delší úvěrové období pro nás znamená nižší měsíční splátku, protože splácení je rozloženo na delší období, nejčastěji 30 let a více.

Na druhé straně je však delší splátkové období spojeno s vyšším úrokem, což znamená, že dáme bance obecně více peněz. Lidé si pletou pojmy úrok a úroková sazba. Úrok je celková suma toho, zaplatíme navíc. Úroková sazba určuje kolik z jistiny musí dlužník za předem smluvně stanovenou dobu věřiteli za půjčku zaplatit. Je vyjádřená v procentech.

Při sjednávání hypotéky je potřeba vzít v úvahu i váš věk. Banky určují maximální možný věk v době splacení úvěru, což je obvykle 65 – 70 let. Banky vám rovněž nabídnou možnost sjednání životního pojištění, kdy obdržíte slevu na úrokové sazbě. Obecně je vhodné si toto pojištění sjednat u vámi zvolené pojišťovny, která vám nabídne lepší poměr cena/výkon a můžete si ho nastavit podle svých potřeb. V případě sjednání životního pojištění přes banku není vždy pravidlem zkoumání zdravotního stavu, což může být výhodou. Důležité je zvolit si vhodnou dobu fixace. Ta lze sjednat na 1,3,5, 10 let, ale výjimkou není ani fixace na 15 let.