Všudypřítomné propojení

Technologický pokrok musí stát na pevných základech. Ty již nyní začíná utvářet komunikační síť, která bude schopná naplnit požadavky na ultra rychlé připojení s minimální latencí a hlavně s maximální stabilitou – zátěž totiž bude obrovská. Komunikační sítě budoucnosti budou propojovat mnohem víc než jen miliardy lidí. V rámci jednoho inteligentního ekosystému budou fungovat také stovky miliard věcí. Právě teď svět v rychlém sledu přechází na sítě nové generace 5G. Ke konci tohoto desetiletí pak společnost Huawei předpovídá příchod ještě rychlejších 6G sítí. Síťové technologie budou zelené, integrované, bezpečné a důvěryhodné. Zkrátka takové, aby byly schopné plně podporovat nový inteligentní svět budoucnosti.

Zdraví v našich rukou

Technologický pokrok je už několik let výrazný zejména v oboru zdravotnictví a v průběhu následující dekády čeká toto odvětví ještě razantnější proměna. S nárůstem stárnoucí populace stoupá poptávka po zdravotnických službách, dle odhadů však v roce 2030 bude ve zdravotnictví chybět 5,7 milionu sester a 18 milionů dalších zdravotnických pracovníků. Naštěstí technologie zvládnou mnohé zastoupit a monitorovací systémy budou za deset let tak dokonalé, že lidstvu umožní spoustě obtíží předcházet. Můžeme očekávat běžné používání biosenzorů, pokročilou analýzu monitorovaných dat umělou inteligencí i modelové scénáře toho, jak se bude naše zdraví vyvíjet v čase. Velká část zdravotnických služeb navíc bude lidem dostupná na dálku, z pohodlí domova.

Jídlo na všechny stoly

Téměř 690 milionů lidí dnes trpí hladem. Toto už tak ohromující číslo do budoucna dramaticky poroste, pokud nedojde k razantním změnám především v zemědělství. OSN si stanovila „nulový hlad“ jako jeden ze svých cílů pro udržitelný rozvoj do roku 2030, pro jeho dosažení však bude zapotřebí i ve světle zhoršující se klimatické krize nasazení nejmodernějších technologií. Díky senzorům a propracovanému ekosystému IoT získají zemědělci v reálném čase přesné údaje o vlhkosti půdy, okolní teplotě či stavu plodin, což umožní flexibilně upravovat úkony jako setí, zavlažování či hnojení, předcházet plýtvání a zvyšovat množství sklizně. V roce 2030 ale možná budeme z ekologických důvodů i ve velkém „tisknout“ maso na 3D tiskárnách. Chov dobytka totiž již nyní stojí za 7,1 miliardami tun CO2 ročně.

Místo k životu

Ačkoliv pandemie a s ní spojená blesková adaptace na práci z domova vedla mnoho lidí k úniku na venkov, města i do budoucna čeká velmi dynamický rozvoj – a to od způsobu, jakým ve městech žijeme, až po samosprávu. Inteligentní systémy, které budou neustále interagovat s naším okolím, pomohou zajistit, že kancelářské budovy a naše domovy budou fungovat v režimu uhlíkové neutrality. Operační systémy IoT nové generace umožní lidem žít a pracovat v adaptivním prostředí, které porozumí jejich potřebám. V roce 2030 bude 50 % prodávaných vozů na elektřinu a proměnou projde i celý dopravní průmysl, který se již nyní posouvá čím dál rychleji k plné automatizaci. Rozšíření nové digitální infrastruktury umožní lepší správu města i jeho prostředí, stejně tak jako šetrnější nakládání se zdroji. Technologie nám tak pomohou budovat inkluzivnější a udržitelnější prostor, ve kterém se lidem bude lépe žít.