Štítek: Hunové


Stěhování národů: římské memento

Jak čelila Římská říše barbarům, kteří chtěli její blahobyt? Opevnila proti nim hranici, usadila je na svém území, využila jedněch jako spojenců proti druhým, rozdala jim občanství, rozšířila mezi ně…

25. září 2015 četba na 22 minut