Štítek: kovář


Gustav Frištenský: Legendární silák musel koncem života rozprodat zlaté trofeje

Rčení: „Jsi silný jako Frištenský!“ v českých zemích zlidovělo. Legendární sportovec světového jména byl za Rakouska-Uherska a první republiky českým zápasníkem v řeckořímském zápase. Jeho atletická…

14. duben 2020 četba na 4 minuty