Štítek: Lukáš Wagenknecht


Poločas rozpadu Andreje B.

Vidím dům, je v troskách. A hle, z trosek se valí dým jako z obrovské pece, a tím dýmem se zatmělo slunce a všechno ovzduší. Kolem šlehají blesky a duní hromobití. Slyším pláč a skřípění zubů. A za…

23. říjen 2015 četba na 5 minut