více >>

Štítek: Řehoř I. Veliký


Jaký byl skutečný vztah Ježíše Krista a Máří Magdaleny

Výkladů Nového Zákona existuje asi tolik, kolik je na světě církví a sekt. Mnoho rozporů se točí už jen okolo zdánlivě okrajové postavy Marie Magdalény, která byla po dlouhá století vnímána jako…

12. březen 2020 četba na 3 minuty