Štítek: Uroboros


Medicínský kanibalismus u nás: Za Karla VI byl běžný, přetrval až do 18. století

Kanibalismus nebyl zdaleka jen součástí prehistorie rodu Homo či doménou kulturně zaostalých divochů žijících „v době kamenné“. Lidské tělo v podobě medicíny konzumovali i raně novověcí Evropané až…

1. únor 2019 četba na 6 minut