William Wordsworth

Postavení ženy v 19. století: Přinášela podřazenost mužům skutečně neštěstí?
Magazín

Postavení ženy v 19. století: Přinášela podřazenost mužům skutečně neštěstí?

Během 19. století se v Evropě pozvolna začal šířit fenomén emancipace. Zatímco čeští…
Gibbeting: Účinný odstrašující nástroj děsil poutníky i místní obyvatele
Magazín

Gibbeting: Účinný odstrašující nástroj děsil poutníky i místní obyvatele

Je úmorné horko a od řeky místo svěžího vánku vane odporný zápach. Na obzoru je…