Za změnou zákona původně stálo bezproblémové pořádání domácích zabíjaček chovateli a drobnými sedláky a likvidace nechvalně známých množíren psů. S tím také novelu do sněmovny poslal ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). To by se také mělo podle prezidenta KVL Karla Daniela podařit.

Veterináři také doufali, že novela vypudí z veterinární praxe amatéry a úroveň péče o zvířata se zlepší. Jenomže Daniel tvrdí, že novela v tomto ohledu nevyhovující stav ještě zhoršuje.

Rychlolékaři

„Ministerstvo zemědělství se nám původně snažilo vyjít vstříc. Připomínky předložené komorou bohužel ztroskotaly na partikulárních zájmech úředníků Státní veterinární správy," tvrdí Daniel. Veterináři proto petičnímu a zemědělskému výboru sněmovny předali petici, ve které protestují „proti umožnění týrání zvířat a nezodpovědnému zacházení s léky pro zvířata". Jde už o druhý protest. První petici s více než šesti tisíci podpisy občanů obdrželi poslanci petičního i zemědělského výboru sněmovny loni v září.

Podle veterinářů hrozí, že budou zvířata chybně diagnostikována, kvůli nadužívání léků klesne účinnost antibiotik, a navíc bude docházet k týrání zvířat při neodborně prováděných zákrocích. Očkovat, podávat léčiva a provádět ošetření náročné na obratnost totiž podle novely může v budoucnu i chovatel, stájník nebo zootechnik, který absolvuje jednodenní kurz a získá svolení veterináře.

„Desetihodinový teoretický kurz přece nemůže nahradit odbornost veterinárního technika nebo lékaře. To je nesmysl. A za takového člověka pak má nést zodpovědnost veterinář," zlobí se Daniel. Připouští ale, že zákonodárci částečně vyšli veterinárním lékařům vstříc a odborné kompetence se v novele pokusili zpřesnit a sjednotit.

Pravidla pro to, kdo může provádět veterinární úkony a kdo je dělat nesmí, jsou totiž podle lékařů zvířat natolik rozmlžená, že dokonce ani Státní veterinární správa neví, koho, kdy a jak má vlastně postihovat. Kontroloři proto kvůli vágnímu znění zákona posuzují stejnou věc v každém kraji úplně jinak. „Náš pozměňovací návrh měl napravit nedostatky, které rozpozná jen člověk z praxe. Předkladatelé novely naše zkušenosti bohužel nezohlednili. Pokud novela ve stávající podobě projde, bude vymezení odborných kompetencí ještě benevolentnější, nežli je nyní," říká Daniel.

S tím ale ministerstvo zemědělství nesouhlasí. „Argumenty komory jsou zavádějící. Návrh umožňuje, aby chovatelé prováděli jenom méně komplikované úkony u vlastních hospodářských zvířat. Úkony navíc smějí dělat pouze chovatelé, kteří mají středoškolské anebo vysokoškolské vzdělání ve veterinárním, biologickém či zootechnickém oboru a zároveň absolvovali specializovanou odbornou průpravu," odporuje mluvčí ministerstva zemědělství Markéta Ježková. Dodává, že například aplikaci léčiv novela dokonce zpřísňuje.

Pilulky na parapetu

To však prezident KVL popírá. „Už teď je to tak, že ve stáji volně leží na parapetu balení antibiotik. A když si chovatel řekne – to jsme vždycky dávali, tak jim to nasypu, nikdo mu nezabrání, aby zvířatům nepodal nevhodné léky," namítá Daniel.

Kvůli vládní krizi možná schvalování normy ve zkráceném řízení nakonec neproběhne a sněmovna bude zákon o veterinární péči znovu projednávat až po volbách.