Mauzoleum rodiny Dittrichovy z konce 19. století, které navrhl významný německý architekt Julius Carl Raschdorff, stojí na hřbitově v Krásné Lípě. Je jedinečné svým technických řešením, nedaleko hrobky stojí menší kotelna pro její vytápění. Hrobka je už ale ve velmi špatném stavu, město tak začalo podnikat kroky k její záchraně.

Starostu Krásné Lípy Jana Koláře oslovil krásnolipský umělecký kovář Miloslav Petrášek, který se nabídl, že opraví zdarma vstupní bránu oddělující hřbitov od Dittrichovy hrobky. Město tak ušetří 300 tisíc korun.

„Řekl jsem si, že buď by za dalších 10 nebo 20 let došlo k totální degradaci a bylo by těžké to dávat dohromady, nebo se někdo nabídne a odstartuje rozsáhlejší opravu. Mám k tomu místu vztah a je to pro mě i řemeslné cvičení, protože člověk se k takovým tradičním řemeslným zpracováním nedostane tak často,“ popsal Petrášek důvod, proč se rozhodl do renovace historické kované brány pustit.

K opravě brány navržené krásnolipským malířem Augustem Frindem dojde v následujících dnech. Zpátky na své místo by se měla vrátit na jaře. Podle kováře ale půjde o mravenčí práci. „Postupy jsou složité, musí se po dílcích rozebrat. Některé díly chybí úplně a musí se dodávat podle fotografické dokumentace,“ vysvětlil Petrášek.

Přestože se město ve spolupráci s místními rozhodlo unikátní hrobku a její okolí zachránit, památka mu nepatří. Majitelem chráněného mauzolea je stát, který je ale ochotný se památky vzdát. Pozemek pak patří právě městu.

Jde tak o poměrně komplikovanou situaci. Aby mohl stát hrobku bezplatně převést za účelem záchrany památky jinému vlastníkovi, nemůže do její opravy investovat. Město se proto dohodlo se spolkem Omnium zabývajícím se záchranou památek na vzájemné spolupráci. Na jaře příštího roku by se tak spolek mohl stát novým majitelem hrobky. „Převzali by ji bezplatně a město by jim převedlo i pozemek. Pak se domluvíme na spolupráci, abychom obnovu jako město finančně podpořili,“ uvedl starosta Jan Kolář.