Fröhlich dostal od Primy okamžitou výpověď v květnu 2014 poté, co jako vedoucí vydání zaskočil v televizním vysílání za nepřítomného moderátora. Celá věc totiž vyústila ve spor s šéfredaktorkou zpravodajství a publicistiky Jitkou Obzinovou, který se Prima rozhodla tímto způsobem řešit.

Budoucí kauza začala 20. května 2014. Fröhlich coby vedoucí vydání relace Divácké zprávy ten den narychlo zaskočil v jejich moderování za kolegu Tomáše Krause. Ten krátce předtím zpravodajsky pokrýval jinou akci mimo budovu Primy a na vysílání zapomněl. Sice nakonec dorazil, ale až na poslední chvíli.

Fröhlich se ho podle vlastních slov snažil nejdřív telefonicky dohnat a kontaktoval i další moderátorku Diváckých zpráv Lucii Šilhánovou, zda může vystoupit ona (několik zaměstnanců Primy dosvědčilo, že Kraus měl ve zvyku chodit do vysílání až krátce před jeho zahájením, takže jeho nepřítomnost v delším časovém předstihu nemusela být vedoucímu vydání divná). Když ani na jedné straně neuspěl, zatelefonoval šéfce zpravodajství Primy Jitce Obzinové, seznámil jí se situací a nabídl se, že zprávy odmoderuje sám. Poté, co mu toto rozhodnutí schválila, skutečně několik vstupů sám odmoderoval, do posledního pak vstoupil i Kraus, který mezitím dorazil. Šéfredaktorka zpravodajství Fröhlicha nejdřív za jeho záskok a odmoderování Diváckých zpráv telefonicky pochválila, což doložil nahrávkami hovorů, které pořídil pomocí záznamníku v mobilním telefonu.

Jenže právě tyto nahrávky se staly předmětem sporu. Obzinová totiž následující den na redakční poradě Fröhlicha před svědky obvinila, že ji uvedl v omyl a situaci záměrně eskaloval, aby mohl pořad moderovat on. Údajně se totiž mezitím dozvěděla, že úmyslně nezačal shánět Krause včas, a navíc měl Obzinové v telefonu zatajit, že se k odmoderování Diváckých zpráv nabídla moderátorka Barbora Kozáková, která moderovala předchozí Krimi zprávy.

Když začal Fröhlich argumentovat nahrávkou hovoru v mobilním telefonu, označila ji za zmanipulovanou a podle Fröhlichova právníka doslova "vyřvala" vedoucího vydání Diváckých zpráv z porady. Podle bývalého šéfproducenta zpravodajství a publicistiky Primy Jana Punčocháře pak Obzinová začala vyvíjet tlak na to, aby byl Fröhlich okamžitě propuštěn.

Obzinové vadila nahrávka

"Řešilo se to druhý den na poradě, kde Jitka [Obzinová – pozn. red.] a Jiří [Fröhlich – pozn. red.] různě interpretovali obsah hovoru, který mezi sebou měli. Jiří svou verzi dokládal nahrávkou hovoru, ale ten se nedal přehrát okamžitě, protože bylo potřeba stáhnout ho do počítače. Jiří proto na nějakou dobu odešel. Porada probíhala ve velmi emotivní atmosféře, nevím už jistě, zda Jitka řekla předem ‚nahrávka mě nezajímá, stejně je zmanipulovaná' a Jirku z porady vyhodila, nebo šel sám. Vím jen, že odešel, stáhl nahrávku do počítače, a pak jsme si záznam přehráli u šéfredaktorky v kanceláři. Šéfredaktorka prohlásila, že podle ní je rozhovor sestříhaný. Ztratila k Jirkovi důvěru a začala tlačit na jeho okamžitou výpověď," uvedl u jednoho z předchozích jednání Punčochář, který byl přítomen jako svědek.

Že mohla Fröhlicha z porady vykázat sama, Obzinová u soudu nevyloučila, byť to rozporovala. "Když Fröhlich uvedl, že má nahrávku, řekla jsem mu, ať ji pustí. Neumím si představit, že bych ho současně vykázala z porady a současně chtěla, aby ji přehrál," uvedla Obzinová.

Podle ní probíhala na poradě ostřejší výměna názorů. „Cítila jsem se podvedena, jako za třicet let v médiích ne," tvrdila Obzinová. Stejně komentovala to, že si Fröhlich konverzaci s ní nahrál. "Je to nejen neobvyklé, je to naprosto ojedinělé, stalo se mi to za třicet let v médiích poprvé."

Jak vznikly neomluvené absence

Punčochář u soudu dále dosvědčil, že dostal od Obzinové za úkol poslat Fröhlicha domů na „překážky v práci" [ustanovení v zákoníku práce o překážkách v práci na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnanec nemůže pracovat z důvodů, které sám nezavinil, ale jsou způsobeny zaměstnavatelem – pozn. red.] a posléze ho "dotlačit k výpovědi dohodou".

„Řekl jsem mu ve střižně, že má jít domů, byl mu zablokován pracovní e-mailový účet, aby ho nemohl zneužít k nepřátelské komunikaci vůči Primě, a byla mu zablokována i vstupní karta, aby neměl přístup k firemním informacím. Domů šel na dobu do odvolání. Všechno probíhalo ve vypjatých emocích, takže se neřešil termín. Pak jsem ho měl pozvat na osobní a dotlačit k odchodu dohodou, ale Jiří už nebyl k zastižení, byl pryč. Proběhla interní porada s osobním a právním oddělením, a vznikl nápad uvařit ho na dvou neomluvených absencích," uvedl u soudu Punčochář. Hovor ve střižně dosvědčilo během soudních jednání několik svědků.

Punčochář pak prý dostal pokyn opět obnovit Fröhlichův pracovní e-mail a napsat mu, že se má dostavit do práce. „Nereagoval hned, zřejmě z důvodu, že měl e-mail původně odpojený. Ozval se až s půldenním odstupem, že je u rodičů mimo Prahu a že může přijít až následující den. Ten den se dostavil a šli jsme na personální, kde jsme se mu pokusili předat jednostranné ukončení pracovního poměru ze strany Primy. On je nepřevzal," řekl Punčochář.

Ze zmíněných dvou absencí byla podle něj jednou ten den, kdy Fröhlicha na pokyn Obzinové poslal do odvolání domů, a druhou následující den, kdy měl Fröhlich zablokovaný pracovní e-mail. „Je pravda, že nás právní oddělení upozornilo na rizika takového postupu, ale protože šéfredaktorka tlačila na toto řešení, rozhodli jsme se je použít i přes zmíněná rizika," uvedl Punčochář.

Obzinová označila u soudu Punčochářovo svědectví za nepravdivé. Podle ní bývalý šéfproducent zpravodajství žádné pokyny stran Fröhlicha neobdržel, naopak se po zmíněné poradě sám nabídl, že situaci vyřeší. Poté už prý jen Obzinové poslal SMS ve znění: „Fröhlich zdrhnul. Poslal jsem ho k sobě do kanceláře, ale zdrhnul zadem."

Teprve, když Fröhlich nepřišel do práce ani druhý den, prý Obzinová Punčochářovi nakázala, aby ho sehnal a vzniklou situaci řešil s právníkem a s oddělením lidských zdrojů. K tomu, proč Punčochář u soudu líčil průběh dění odlišně, Obzinová podotkla, že od kolegů obdržela printscreeny facebookové konverzace mezi Punčochářem a Fröhlichem, které dokazovaly, že oba byli "v čilém kontaktu".

Údajné důvody výpovědi

Právník Primy Pavel Kubina u soudu vypověděl, že se skutečně dvakrát sešel s Punčochářem a šéfkou personálního oddělení Primy Vaňkovou ohledně sepsání Fröhlichovy výpovědi. "Na první schůzce jsme doporučili panu Punčochářovi ukončit s Fröhlichem pracovní poměr dohodou bez udání důvodu a bez odstupného. Pak proběhla další schůzka, kdy nám řekl, že nebylo možné se s Fröhlichem dohodnout, že v něj vedení ztratilo důvěru a požaduje okamžité zrušení pracovního poměru." Na otázku soudu, kdo z vedení konkrétně měl toto požadovat, Kubina odpověděl: "Předpokládám, že Jitka Obzinová a generální ředitel Marek Singer."

Kubina se pak podle svého svědectví Punčocháře dotazoval, čím má okamžité zrušení pracovního poměru zdůvodnit, a dozvěděl se následující důvody: Zaprvé, že Föhlich uvedl šéfredaktorku zpravodajství úmyslně v omyl. Za druhé, že se coby vedoucí vydání nezabýval s dostatečným předstihem o to, zda má pro vysílání zajištěného připraveného moderátora. Za třetí, že nahrával záznam porady, "což je v médiích vždy citlivá záležitost". A za čtvrté, že měl neomluvené absence, protože měl údajně utéct z budovy a další den už se nedostavit.

Obzinová navíc u soudu argumentovala, že Fröhlich svým moderováním televizi ohrozil a narušil její image. "Ačkoli byl přítomen erudovaný moderátor, on jako vedoucí vydání neumožnil jiné řešení situace, než že bude moderovat sám. Své moderátory propagujeme jako tváře Primy, které jsou spojeny s její celkovou image. Když se mezi nimi najednou objeví někdo jiný, nepůsobí to profesionálně. Budete se dívat na pořad, který vám slibuje Karla Gotta a pak vám ukáže Karla Kysilku s tím, že je stejně dobrý?" prohlašovala Obzinová. Podle ní se jí za třicet let novinářské praxe nestalo, že by si někdo dovolil dostat se k moderování takovýmto způsobem.

Soudkyně: Argumenty Primy jsou absurdní

Soudkyně Adriana Pilařová ve svém rozsudku nicméně naprostou většinu argumentů Obzinové, potažmo Primy odmítla a Fröhlichovu výpověď označila za neplatnou s tím, že jeho pracovní poměr v Primě trvá.

"Tvrzení, že si měl žalobce celou situaci připravit předem, považuji za zcela absurdní. Bylo prokázáno, že měl důvod spoléhat se na to, že moderátor na pracovišti je. Aby dokázal během pár minut před vysíláním vymýšlet a připravovat celou situaci, to by musel mít mimořádné schopnosti a Prima by si ho měla naopak ponechat," uvedla soudkyně. Pozastavila se také nad tím, jak přísně Prima postihla Fröhlicha v porovnání s tím, jak málo byl potrestán moderátor Kraus, který se do vysílání nedostavil.

Soudkyně dále poukázala na to, že svědecké výpovědi prokázaly, že Bára Kozáková se nabídla k moderaci Diváckých zpráv až poté, co Fröhlich s Obzinovou domluvil. "Říká se, že kdo chce psa bít, hůl si vždy najde. Kdyby žalobce (Fröhlich, pozn. red.) v tu chvíli pověřil moderováním Báru Kozákovou, mohla by ho dnes Prima žalovat, že byl Jitkou Obzinovou pověřen moderováním sám a svévolně je svěřil Kozákové," podotkla soudkyně.

Odmítla i argument, že by Fröhlich svým záskokem mohl poškodit image televize. "Schválně jsem se na Divácké zprávy podívala. Moderátor v nich představuje jen malou a zanedbatelnou roli, takže skutečnost, že v nich vystoupí jeden a ne druhý, v žádném případě neznevažuje ani neohrožuje televizi. Tvrzení, že by kvůli tomu mohla ztratit sledovanost, považuji až za hysterické," konstatovala soudkyně.

Podobně komentovala některé výroky šéfredaktorky zpravodajství Primy: "Když Jitka Obzinová tvrdí, že ji za třicet let nikdo nepodvedl tolik jako žalobce, tak mi k tomu nezbývá než říci: Šťastná to žena," prohlásila soudkyně.

Vyjádřila se také k údajným Fröhlichovým absencím. "Bylo dostatečně prokázáno, že došlo ke sporu mezi žalobcem a Jitkou Obzinovou, že se svědek Punčochář dostavil do střižny, kde žalobci sdělil, že má odejít a vzít si volno, a že byl žalobci ze strany zaměstnavatele znemožněn přístup do služebního počítače. Neomluvená absence proto jako důvod vůbec nepřipadá v úvahu," řekla soudkyně.

Ohledně pořizování nahrávek poznamenala, že si sice nemyslí, že by něco podobného bylo v pořádku, ale podle ní ani to není důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru.

Fröhlichovi, který v současnosti působí jako mluvčí České obchodní inspekce, tak podle rozhodnutí soudu náleží úhrada nákladů na řízení (jeho zástupce je vyčíslil na 47.350 Kč) a v dalším řízení se bude soudit o náhradu ušlé mzdy.

Názor, že Primě nevznikla Fröhlichovým jednáním taková škoda, aby ospravedlňovala okamžitou výpověď, prezentovala soudkyně už v průběhu soudních jednání, kdy apelovala na obě strany, aby se zkusily dohodnout. K této dohodě ale nedošlo.