Na jaře roku 2014 se matka dvou invalidních dětí kvůli finanční nouzi rozhodla, že pronajme svůj dům v Úvalech. Zájem projevili dva vietnamští manželé. „Byli to milí lidé ve středním věku. Říkali, že si k sobě chtějí vzít babičku z Vietnamu," říká Tomanová.

Nájemníci pravidelně platili poplatky a když se majitelka u domu tu a tam zastavila, aby vhodila do schránky kolky na popelnice nebo vzkaz, byl dvorek poklizený a u dveří ležely vzorně srovnané pantofle.

Zdání spořádanosti narušila 11. dubna 2014 zásahová policejní jednotka, která dveře domu vyrazila beranidlem. Uvnitř totiž namísto původních nájemníků bydlela skupina mužů, kteří pěstovali marihuanu.

#video|7850085#

Energetická společnost tvrdí, že majitel nemovitosti má pečovat o řádný stav měřicího zařízení a je tedy zodpovědný za to, že jej výrobci drog o energii okradli. Jakkoli zní tento argument na první pohled logicky, při hlubším rozboru neobstojí. „Majitelka dům pronajala takzvaně v dobré víře. Nebylo v jejích silách zjistit, zda jsou manželé členy nějaké skupiny organizovaného zločinu anebo jde o počestné občany," vysvětluje odborník na občanské a trestní právo Petr Faltus.

Jiná situace by nastala jen v případě, že by k pěstování marihuany došlo s vědomím Ivany Tomanové. Tuto variantu ale policie vyloučila.

Podle právního zástupce Ivany Tomanové Martina Nezvala chybu neudělala jeho klientka, ale naopak ČEZ. Ten měl svou zákaznici včas informovat o tom, že jí hrozí újma a umožnit jí tak, aby škodě zabránila. Podezření, že je v domě pěstírna, totiž ČEZ pojal už počátkem ledna 2014, kdy na odběrném místě došlo k havárii.

Zaměstnanci společnosti na zadní straně sloupku s elektroměrem objevili zamaskovaný kabel, který sloužil pro černý odběr a naměřili nadměrnou spotřebu elektřiny. Událost oznámili policii. Před svou zákaznicí však své podezření celé čtyři měsíce tajili. Pravdu se Tomanová dozvěděla až po policejním zákroku.

„Neumíte si představit, co vám takoví lidé udělají z domu. Všude vlhko, zatuchlost, plíseň na zdech i na podlaze. Všechny sádrokartony jsem musela vytrhat, oškrabovala jsem zdivo. Na kompletní rekonstrukci nemám peníze a teď navíc přišlo to astronomické vyúčtování za elektřinu," vypráví Tomanová.

Pro policii případ skončil vznesením obžaloby proti Lai Quang Trungovi, který vzápětí zmizel bůhvíkde. Pro oběť vietnamské mafie kauza pokračuje soudním sporem. Advokát Nezval však nepochybuje o tom, že střet s velkou společností dopadne ve prospěch Tomanové. "Pokud třetí osoba odcizila elektrický proud, potom paní Tomanová nenese za tento trestný čin žádnou odpovědnost," říká Nezval.

Proč vlastně ČEZ svou klientku včas o svém podezření včas neinformoval anebo nepřestal dodávat vietnamským „zahradníkům" elektřinu pro pěstování konopí? "Záležitost byla řešena policií jako podezření na trestný čin. V těchto případech nemůžeme zasahovat do šetření policie, ale musíme postupovat podle jejích pokynů," tvrdí mluvčí společnosti ČEZ Soňa Holingerová.

Na dotaz Deníku, zda policie opravdu mohla ČEZu zakázat, aby o svém podezření Tomanovou informoval anebo zda může společnosti přikázat, aby elektřinu do domu dodával, přestože nechce, však odpověděli policisté záporně. „Policie nevstupuje do smluvních ujednání druhých stran. Proto ani v tomto konkrétním případě nevstupovala do smluvního ujednání společnosti ČEZ a klienta," sdělila Deníku mluvčí Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Eva Hašlová.

Jestliže se chtěl ČEZ pro dobro společnosti podílet na boji s organizovaným zločinem, je to jistě chvályhodné. Advokát Faltus ale podotýká, že by tak neměl činit na účet svého zákazníka. „Skutečnost, že kriminalisté ani zaměstnanci ČEZ včas majitelku domu neseznámili s tím, že bylo zahájeno policejní vyšetřování a hrozí jí škoda, je v rozporu s dobrými mravy. Čtyři měsíce trvající prodlení je příliš dlouhá doba. Troufám si dokonce říci, že jde o podporování trestné činnosti," zlobí se Faltus.

Advokát Nezval upozorňuje i na to, že ochránit klienta před újmou byla podle nového občanského zákoníku povinnost zaměstnanců ČEZ. „Vyžadují-li to okolnosti případu, musí zakročit na ochranu jiného každý, kdo má kontrolu nad nebezpečnou situací a újmu může snadno odvrátit. ČEZ tento zákonem daný závazek nesplnil," tvrdí Nezval. Dodává, že oběti vietnamských pěstitelů marihuany, kteří se ocitli v podobné situaci jako Ivana Tomanová, často netuší, že právo je na jejich straně.

Mapa pěstíren a varen

Kde všude policie už odhalila pěstírnu konopí nebo varnu tvrdých drog, lze zjistit díky interaktivní mapě, kterou vytvořila a průběžně aktualizuje Národní protidrogová centála. Lze ji najít na adrese:

http://mapavarenapestiren.cz/

K největším nebezpečím, která mohou „indoor" pěstírny představovat, patří zejména jedovaté výpary z pěstební činnosti, požáry vzniklé zkraty na neodborně provedených zásazích na elektrickém vedení, zasažení elektrickým proudem, narušení statiky domu při stavebních úpravách a škody na životním prostředí vlivem chemických látek požívaných při pěstování.

Jak zabránit krádeži elektrické energie?

ČEZ nabádá své zákazníky, aby pravidelně kontrolovali svůj elektroměrový rozvaděč - zejména to, zda je správně na všech místech zaplombován. Mluvčí ČEZ Soňa Holingerová doporučuje, aby sledovali především úřední značky v horní polovině elektroměru.

„Lidé by si měli všímat toho, jestli značky úplně nechybí anebo nejsou poškozené či zdeformované. Jestliže zjistí, že bylo s elektroměrovým rozvaděčem manipulováno anebo byla nějaká jeho část poškozena, měli by se neprodleně obrátit na naši zákaznickou linku, kde podezřelou závadu nahlásí," říká Holingerová.

Kupujete-li nějakou nemovitost a přepisujete na sebe měření elektrické energie, je podle ČEZ vhodné nechat si odběrné místo zkontrolovat odbornou firmou. Jedině tak budete mít jistotu, že je zapojení celého rozvodu v pořádku a nikde se neskrývá neoprávněný odběr z minulého období.