V Brně nepřišlo k zápisu 776 pětiletých dětí, tedy asi každé páté. Situace je v mnoha městech a obcích podobná. "K zápisu do MŠ se nedostavilo deset dětí, které mají nahlášený trvalý pobyt v Havlíčkově Brodě," sdělila například mluvčí zdejšího městského úřadu Alena Doležalová. Nakonec dohledali sedm dětí, tři zatím zapsány nejsou.

Naopak ve Strakonicích přišla k zápisu do mateřské školy drtivá většina dětí. Rodiče těch, které nebyly přihlášeny, byli vyzváni ke splnění nové povinnosti. „Mnohdy to nebylo jednoduché a situace se musela řešit za pomoci sociálního odboru Městského úřadu Strakonice, ale podařilo se,“ řekla Strakonickému deníku mluvčí města Markéta Bučoková.

Nová povinnost

V květnovém termínu se matky a otcové ratolestí, jež dovrší ke konci srpna pěti let, měli dostavit s potomkem k zápisu. To neznamená, že dítě musí do školky nastoupit. „Variant je víc, i když ministerstvo dává přednost vzdělávání v mateřských školách jako klíčovém prvku školské soustavy,“ uvedla Klára Bílá z tiskového odboru resortu. Je-li dítě přijato do MŠ, má povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech po dobu čtyř souvisejících hodin denně.

Pokud rodičům tento způsob přípravy nevyhovuje, mohou syna či dceru vzdělávat individuálně. Stačí, když tuto skutečnost písemně do konce května oznámili řediteli MŠ. V takovém případě se ovšem v dohodnutém termínu musejí dostavit s dítětem k ověření dovedností v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v MŠ. „Nejedná se o zkoušku, rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání,“ píše se v informačním materiálu ministerstva.

Další formou je vzdělávání v přípravné třídě základní školy, které je určeno pouze pro děti s odkladem školní docházky.

Novou povinnost zatím víc než rodiče, kterým v případě jejího nesplnění hrozí pokuta pět tisíc korun, řeší hlavně ředitelé MŠ. „Jen v našem městském obvodě Havířov-Město nepřišlo k zápisu 38 dětí, v celém Havířově pak více než stovka. Záležitost je velmi složitá, protože každému takovému rodiči musíme odeslat doporučený dopis a čekat, jakým způsobem zareaguje. Nezapsaným dětem také držíme místo, protože zřizovatel je povinný umístit tyto děti do školky,“ vysvětluje Blanka Gelnarová, ředitelka havířovské MŠ Lipová.

Důvody, proč děti k zápisům nedorazily, jsou různé. Některé žijí v zahraničí, další navštěvují školky v jiném městě, nebo mají trvalý pobyt na radnici a těžko se dohledávají.

Chytrá investice

Ministr školství Stanislav Štech Deníku přiznal, že některými negativními reakcemi na poslední povinný rok předškolní výchovy byl překvapen. I proto, že procento odkladů školní docházky je u nás jedno z nejvyšších mezi vyspělými zeměmi. „Všechny výzkumy říkají, že je zásadní, jak dětem usnadňujeme vstup do školy. Čím více investujeme do pětiletých dětí, tím méně prostředků vynaložíme na různé kompenzační programy později. Přesto jsme části rodičovské veřejnosti vyšli vstříc a uzákonili možnost individuálního vzdělávání,“ uvedl.