Podle studie čelí lidská civilizace bezprostřednímu kolapsu, přičemž se sbíhá mnoho faktorů, které vytvářejí dokonalou bouři environmentálních a sociálních krizí. Patří mezi ně změna klimatu, odlesňování, eroze půdy, nedostatek vody, ztráta biologické rozmanitosti a znečištění. Zpráva varuje, že tyto faktory jsou vzájemně propojené a vzájemně se posilují, což vede k začarovanému kruhu degradace a úpadku. Podívejte se sami:

Zdroj: Youtube

Hrozící kolaps a jeho důsledky

Zpráva rovněž upozorňuje na dopady růstu lidské populace, který již překročil únosnou kapacitu planety a do roku 2050 má dosáhnout 9,7 miliardy. Studie varuje, že to vyvolá nebývalý tlak na zdroje, což povede k prohloubení environmentální a sociální krize a k rozsáhlým konfliktům a nepokojům.

Studie varuje, že důsledky kolapsu by mohly být pro planetu a lidstvo katastrofální. Patří mezi ně masové vymírání druhů, zhroucení ekosystémů, rozpad sociálních a ekonomických systémů, a dokonce i zánik inteligentního života na Zemi. Zpráva varuje, že dopady kolapsu by mohly být nezvratné a vést k nové době temna pro lidstvo.

Kdy jindy než teď

Studie rovněž varuje, že se rychle uzavírá příležitost zabránit kolapsu a je třeba urychleně jednat a řešit základní příčiny krize. Zpráva vyzývá k radikální transformaci globálních ekonomických a politických systémů, k posunu směrem k udržitelnému a spravedlivému rozvoji a k zásadní změně lidských hodnot a chování.

Cesta vpřed

Zpráva zdůrazňuje, že řešení krize spočívá ve společném úsilí o odstranění základních příčin zhoršování životního prostředí a sociální situace. Zahrnuje to snížení emisí skleníkových plynů, zachování biologické rozmanitosti, podporu udržitelného zemědělství a lesnictví, ochranu vodních zdrojů a snížení množství odpadu a znečištění. Studie rovněž vyzývá k přechodu na oběhové hospodářství, v němž jsou zdroje znovu využíváné a recyklováné, a k přechodu na obnovitelné zdroje energie.

Zpráva rovněž zdůrazňuje potřebu zásadní změny lidských hodnot a chování s posunem směrem ke spravedlivější a udržitelnější společnosti. Zahrnuje to podporu rovnosti žen a mužů, snižování nerovnosti a podporu vzdělávání a informovanosti o dopadech degradace životního prostředí a vyčerpávání zdrojů.

Zmizí čtvrtina živočichů

Tato varování bychom měli brát vážně a rozhodně je nepodceňovat. Nová studie z konce loňského roku modelovala změny klimatu a využívání půdy a jejich dopad na rostlinné a živočišné druhy. Podle superpočítače zmizí do roku 2050 10 % všech rostlinných a živočišných druhů a do roku 2100 27 % rozmanitosti obratlovců.

Podívejte se na toto video:

Zdroj: Youtube

Ano, to je více než čtvrtina našich živočichů, kteří zmizí přibližně za 75 let. Navíc to není to jediné, s čím budeme bojovat. „Společenstva přijdou až o polovinu ekologických interakcí," uvádí studie. „Model ukazuje, že extrémní daň globálních změn pro diverzitu obratlovců může být druhořadá ve srovnání s poškozením struktury ekologických sítí."

www.thesun.co.uk, nypost.com, www.cbsnews.com, www.popularmechanics.com