Podívejte se na děsivou simulaci, jak bude vypadat konec vesmíru. Zbydou jen obří černé díry

Jarouš M Komořanský | 15. 2. 2023

Vesmír je nekonečný. Alespoň tak si jej všichni představujeme. Stejně tak i čas. Jenže věci přicházejí s teoriemi, které hovoří o konci času a s sním spojeném konci vesmíru. Pak zbydou jen obří černé díry, jak ukazuje tato simulace.

www.livescience.com, www.popularmechanics.com, www.space.com, www.express.co.uk

Konec vesmíru, známý také jako "tepelná smrt vesmíru" nebo "velké zamrznutí", je hypotetická událost, při níž se vesmír rozšířil a ochladil do té míry, že již neprodukuje žádné teplo ani světlo. Přesná podoba konce vesmíru není známa a možná nebude nikdy pozorovatelná, protože se předpokládá, že nastane až v daleké budoucnosti, dlouho poté, co všechny hvězdy vyčerpají své palivo a zhasnou.

Na simulaci se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Teorie konce vesmíru

Existuje několik teoretických modelů, jak by konec vesmíru mohl vypadat, včetně Velkého roztržení, kdy se rozpínání vesmíru zrychlí natolik, že roztrhá veškerou hmotu, Velkého zlomu, kdy se rozpínání zpomalí a nakonec se obrátí, což vede ke smrštění a možnému opětovnému zhroucení do singularity, a Velkého zamrznutí, kdy se vesmír nadále rozpíná stále pomaleji a nakonec se stane příliš rozptýleným na to, aby podporoval vznik nových hvězd nebo vyzařování světla.

Bez ohledu na přesný scénář se předpokládá, že konec vesmíru bude temným a chladným místem, kde nebudou žádné hvězdy, žádné galaxie a nebude se vytvářet ani vyměňovat žádná energie. Pravděpodobně se bude jednat o stav maximální entropie, kdy je veškerá hmota rovnoměrně rozložena a není již třeba vynakládat žádnou energii. Zda je tento stav skutečně "koncem" vesmíru, nebo zda po něm následuje další fáze či cyklus, není v současné době známo.

Děsivá upíří hvězda vysává a požírá menší planetku. Podívejte se na úžasnou vesmírnou animaci
Magazín

Děsivá upíří hvězda vysává a požírá menší planetku. Podívejte se na úžasnou vesmírnou animaci

Osud vesmíru je konečný

Osud vesmíru je však, zdá se, neodvratný. Bude s ním souviset úplný konec existence, hmoty, času, prostoru, všeho. Pravděpodobně se tak stane za biliony let, než se vesmír stane absolutní nicotou. Slunce se začne masivně rozpínat, až nakonec pohltí Zemi, všechny hvězdy, až vše postupně zanikne. A zhruba za 10 bilionů let dojde vesmíru plyn a suroviny pro výrobu nových hvězd, proto ve vesmíru zůstanou jen červení trpaslíci.

Ti budou mít asi 20 % velikost dnešního Slunce, takže ani okolní planety nebudou schopny vytvořit nějakou formu života, protože budou příliš chladné.

Stanou se z nich mrtvé černé díry.

Mrtvé černé díry a jejich síla

Obří černé díry jsou astronomickými objekty, které se nacházejí v centru většiny vzdálených galaxií a v mnoha případech mohou být odpovědné za tvar a chování celé galaxie. Tyto objekty vynikají svou silnou gravitací, která dokáže přitahovat materiál z okolního prostoru a způsobit jeho akreční disk. V blízkosti obřích černých děr se také mohou vyskytovat vodivé proudy ionizovaných částic, které produkují silné zdroje záření.

Fyzici v laboratoři vytvořili miniaturní černou díru. Reagovala nečekaně a udělala krásnou věc
Magazín

Fyzici v laboratoři vytvořili miniaturní černou díru. Reagovala nečekaně a udělala krásnou věc

Až tedy za 100 bilionů let zhasne poslední hvězda a vesmír definitivně potemní, zůstanou právě černé díry, které začnou pohlcovat veškerou zbývající hmotu. Až nebudou moci požírat ani tu, začnou i ony vyzařovat tzv. Hawkingovo záření.

Absolutní nicota nastane ve chvíli, kdy se i poslední černá díra za miliony a miliony trilionů let zmenší v nic, vesmír zůstane úplně prázdný a zůstanou v něm jen fotony. Pak všude (a nikde) nastane absolutní nicota.

I zde však neexistuje jednotná teorie.

Tagy černá díra galaxie hvězda Slunce vesmír Země