www.dailymail.co.uk, en.wikipedia.org/wiki/2023_CX1, eu.usatoday.com, www.sciencealert.com

Podívejte se na video na fantastické záběry, jak to vypadá, když nad kanálem La Manche exploduje asteroid. Tento téměř jeden metr velký meteorit 13. února, kolem třetí hodiny ranní, vytvořil padající hvězdu a "vzdušný výbuch", když se řítil zemskou atmosférou.

Zdroj: Youtube

Na videu vidíte pohledy na padající meteorit, který rozjasní oblohu daleko více než obvyklé padající hvězdy. Ohnivá koule rozjasnila oblohu a jistě i noc lidem ve Francii, Belgii, Nizozemsku a Spojeném království. Všude tam jej mohli pozorovat pouhým okem.

Materiál pro další zkoumání

Vědci považují předpověď neškodných asteroidů, jako byl tento naposledy pozorovaný, za dobrou praxi pro detekci těch, které by mohly představovat riziko pro planetu. Vědkyně Laura Jenkinsová z University z Glasgow uvedla, že jakmile jsou meteority vystaveny pozemským kontaminantům, změní se, a jejich následná analýza může poskytnout informace o asteroidech, ze kterých pocházejí, a o tom, jak se zformovaly.

Pro laika je ale dobré si nejdříve vysvětlit rozdíl mezi asteroidem, meteoritem a jinými vesmírnými kameny.

Asteroid, meteoroid nebo meteorit a ti druzí…

Asteroid je malý kamenný nebo kovový objekt, který obíhá kolem Slunce. Obvykle jsou asteroidy větší než 10 metrů, některé dosahují i průměru několika set kilometrů. Asteroidy se někdy označují jako menší planety, protože mají podobné vlastnosti jako větší planety ve sluneční soustavě. Asteroidy jsou považovány za jednu z nejnebezpečnějších přírodních katastrof, protože stále neexistuje způsob, jak je zastavit.

Naproti tomu meteoroid je malé kamenné nebo kovové těleso ve vesmíru, které je menší než asteroid a jeho velikost se obvykle pohybuje od smítka prachu až po průměr kolem 10 metrů. Když meteoroid vstoupí do zemské atmosféry a začne hořet v důsledku tření o vzduch, vytvoří na obloze jasný světelný pruh nazývaný meteor nebo padající hvězda. Pokud přežije vstup do atmosféry a dopadne na zemský povrch, nazývá se meteorit.

Stručně řečeno, asteroid je větší vesmírné těleso, zatímco meteoroid je menší těleso, které může při vstupu do zemské atmosféry vytvořit meteor a pokud dopadne na zemský povrch, může se stát meteoritem. Meteor je to, čemu astronomové říkají záblesk světla v atmosféře, když úlomky shoří.

A pak je tu ještě kometa, hornina pokrytá ledem, metanem a dalšími sloučeninami. Jejich dráhy většinou odvádějí komety mnohem dále od sluneční soustavy.

Meteory, meteoroidy a meteority obvykle pocházejí z asteroidů a komet. Pokud například Země projde ohonem komety, velká část úlomků shoří v atmosféře a vytvoří meteorický déšť.

Předvalentýnský úkaz

Nad kanálem La Manche se tedy jednalo o asteroid, který v časných ranních hodinách vstoupil do zemské atmosféry a vytvořil padající hvězdu a "vzdušný výbuch". Jednalo se o „kámen“ s názvem 2023 CX1, který se poté rozpadl na malé kousky, které dopadly do moře.

Evropská kosmická agentura dopad tohoto asteroidu předpovídala. Objevil jej pouhých sedm hodin před jeho dopadem astronom Krisztián Sárneczky na observatoři Konkoly v Maďarsku. Kámen 2023 CX1 pak vstoupil do atmosféry v pondělí kolem 3 hodiny ranní a pokračoval dále nad pobřežím Normandie ve Francii. Právě tam, kvůli odporu atmosféry, shořel jako jasný meteor, což je přesně to, co vidíme na videu výše.

Nebezpečí hrozí vždy

Přestože se jednalo o malý kámen, bylo štěstí, že dopadl do moře. Kdyby spadl na obydlenou francouzskou půdu, mohly jeho úlomky někoho vážně zranit. I menší asteroidy než tento mohou způsobit škody, proto NASA v rámci mise DART zkoumá možnosti, jak odklonit dráhu asteroidu tím, že do něj narazí kosmická sonda.

I v tomto případě Evropská kosmická agentura upozornila na blížící se dopad asteroidu. Zpráva obletěla sociální média, aby byla varována veřejnost. Astronomové z celého světa přitom 2023 CX1 průběžně pozorovali. Jeho trajektorie a místo dopadu byly tedy více méně jasné. Wikipedia uvádí, že asteroid dosáhl maximální jasnosti 13. magnitudy těsně před vstupem do zemského stínu a poté pohasl. Až do dopadu do moře byl neviditelným.